logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki:

Ochrona środowiska - studia I stopnia 

Ekobiznes - studia I stopnia

Chemia kryminalistyczna i sądowa - studia II stopnia

Ochrona środowiska - studia I stopnia
Rekrutacja uzupełniająca: 16.08 - 14.09.2018 r.

Studiując Ochronę środowiska na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB zdobędziesz wiedzę o zasadach funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych oraz ich wzajemnych powiązaniach. Poznasz nowoczesne metody monitoringu, ochrony i rekultywacji, a także techniki prezentacji i analizy danych. Zajęcia będą odbywały się w znakomicie wyposażonych laboratoriach nowoczesnego kampusu UwB oraz w terenie i przygotują Cię do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności!

Więcej informacji znajdziesz: tutaj

Rejestracja w IRK: tutaj

 

Ekobiznes - studia I stopnia
Rekrutacja uzupełniająca: 16.08 - 14.09.2018 r.

Ekobiznes daje możliwość studiowania w nowoczesnym Kampusie UwB, a zajęcia na tym kierunku prowadzą specjaliści z Wydziału Biologiczno-Chemicznego i Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Studiując Ekobiznes nabędziesz umiejętności łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Zrozumiesz rolę i znaczenie środowiska w różnych formach aktywności gospodarczej. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w tego typu instytucjach i organizacjach. Poznasz zasady zrównoważonego rozwoju i będziesz potrafił je zastosować w praktyce.

Więcej informacji znajdziesz: tutaj

Rejestracja w IRK: tutaj

 

Chemia kryminalistyczna i sądowa - studia II stopnia
Rekrutacja uzupełniająca: 22.08 - 19.09.2018 r.

Dlaczego nasze studia są wyjątkowe?

Chemia kryminalistyczna i sądowa to nie tylko jedyny taki kierunek studiów magisterskich w Polsce. Przede wszystkim to studia „uszyte na miarę potrzeb gospodarki”, przygotowane przy aktywnym udziale pracodawców. Ich nowatorska formuła została stworzona we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji i Izbą Celną w Białymstoku. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w całości prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców oraz zajęć specjalistycznych w najwyższej klasy laboratoriach, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wzbogacone zostaną o dodatkowy sprzęt i materiały, specjalnie na potrzeby tego kierunku. W trakcie zajęć wykorzystywane zostaną również metody takie jak praca projektowa czy burza mózgów dzięki którym studenci rozwiną także umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

Czego nauczysz się podczas studiów?

Program studiów łączy laboratoryjną analizę materiałów dowodowych z wiedzą z zakresu toksykologii, kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego. Nauczysz się m.in. jak analizować materiały dowodowe na obecność substancji narkotycznych i leków. Będziesz badać materiał biologiczny zebrany na miejscu przestępstwa, współpracować z lekarzami specjalistami medycyny sądowej oraz wykonywać analizy kryminalistyczne. Zajęcia z praktykami pozwolą Ci uzyskać wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

Więcej informacji znajdziesz: tutaj

Rejestracja w IRK: tutaj

Kontakt w sprawie rekrutacji: tel. 85 738 82 72, 85 738 82 87, e-mail: wbch.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona