logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rekrutacja na wszystkie rodzaje studiów odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  1. Załóż własne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz uzupełnij wszystkie niezbędne dane. Instrukcja IRK.
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za wybrany/e kierunek/kierunki. Każdy kandydat po założeniu konta w systemie IRK otrzyma indywidualny nr rachunku, na który należy dokonać wpłaty.
  3. Dostarcz komplet dokumentów do  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB do 23.09.2016 r., ul. Ciołkowskiego 1K (pok. 1010, 1008)
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona