logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zapraszamy na Wydziałowe spotkanie informacyjne dotyczące wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+, które odbędzie się dnia 18.03.2019 o godzinie 11:00 Instytucie Biologii w sali nr 1130.

Dnia 25 marca 2019 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w programie Erasmus+ w semestrze zimowym 2019/2020. Dokumenty należy złożyć do Koordynatorów Instytutowych (Chemia: dr Joanna Breczko - pokój nr 2059, Biologia: dr inż. Maciej Karpowicz - pokój nr 1123).

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):

- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)

- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)

- List motywacyjny

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

 

Więcej informacji odnośnie wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (lista uczelni partnerskich, regulamin, wymagane dokumenty, itp.):

https://biol-chem.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/erasmus/

http://uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona