logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 27 marca 2017 roku mija termin składania dokumentów aplikacyjnych do uczestnictwa w Programie Erasmus+ w semestrze zimowym 2017/2018. Dokumenty należy złożyć do Koordynatorów Instytutowych (Chemia: dr Emilia Grądzka - pokój nr 2073, Biologia: dr inż. Maciej Karpowicz - pokój nr 1123).

 

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim):
- Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+)
- Dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie)
- List motywacyjny

 

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
W trakcie rozmowy sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

 

Wszelkie informacje odnośnie programu Erasmus+ (np. uczelnie do których można wyjechać, regulamin) znajdują się na stronie internetowej: https://biol-chem.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/erasmus/

 

Zapraszamy na Wydziałowe spotkanie informacyjne dotyczące wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się dnia 21.02.2017 o godzinie 13:15 w sali Rady Instytutu Biologii nr 1003.

 

Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki. Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym cały rok.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona