logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Rekrutacja na Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy rozpocznie się 16 stycznia 2017 r.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią dr Bożeną Kozłowską-Szerenos, tel. 85 738 80 30, email: mup@uwb.edu.pl

 

Projekt Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy  złożony przez Wydział Biologiczno-Chemiczny w konkursie MNiSW pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy otrzymał finansowanie!  Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat z województwa podlaskiego w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu kadry dydaktycznej naszego Wydziału oraz laboratoriów biologicznych i chemicznych. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie z uczniami, wyzwalających w nich emocje niekonwencjonalnych modułów zajęć. Środki w wysokości około 36 tys. złotych przeznaczone będą na realizację programu odbywającego się na naszym Wydziale w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy to pierwsza inicjatywa realizowana w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona