logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowa Komisja Doktorska Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr inż. Macieja Karpowicza pod tytułem: „Lokalne i regionalne czynniki kształtujące strukturę zooplanktonu skorupiakowego siedlisk systemu rzecznego Narwi”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r., w budynku Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, sala nr 2060, początek o godz. 10.00.

Promotor:
Dr hab. Jolanta E. Ejsmont-Karabin; Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Promotor pomocniczy:
Dr Magdalena Grabowska; Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard J. Kornijów;  Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. inż. Robert Czerniawski; Katedra Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku,  ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, sala 1102.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie interne-towej Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona