logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Aż 5 projektów z Wydziału Biologiczno-Chemicznego zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu NCN. Całkowity koszt finansowania tych projektów szacowany jest na ok. 3,5 ml zł.

 

Cztery projekty zakwalifikowano do finansowania w ramach konkursu NCN - OPUS 11

Dr Aneta Książek, Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii
Tytuł projektu: Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła.
Kwota finansowania: 905 746 PLN

Dr Andrew R. Dzialowski, Instytut Biologii
Tytuł projektu: Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych.
Kwota finansowania: 838 506 PLN

Prof. dr hab. Krzysztof Winkler, Zakład Metod Fizykochemicznych, Instytut Chemii
Tytuł projektu: Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urządzeniach magazynujących energię elektryczną.
Kwota finansowania 780 095 PLN

Dr Agnieszka Z. Wilczewska, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii.
Tytuł projektu: Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków.
Kwota finansowania 766 930 PLN

 

Jeden projekt zakwalifikowano do finansowania w ramach konkursu NCN - PRELUDIUM 11

Mgr Iwona Misztalewska, Zakład Chemii Produktów Naturalnych, Instytut Chemii.
Tytuł projektu: Nowe nanocząstki o właściwościach superparamagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzonych w wodzie. 
Kwota finansowania 126 000 PLN

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona