logo_smalluwb_img_mobileszukaj

19 września 2017 w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym,  ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie przez kilka lat.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie: https://nkn.gov.pl/ustawa-2-0/

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona