logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Najwięcej, 945 000 zł dofinansowania, wesprze projekt prof. dr. hab. Jacka Morzyckiego z Instytutu Chemii UwB pn. „Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steriodowych sapogenin”. Celem tych badań jest opracowanie wydajnej metody syntezy związków, które w naturze występują w roślinach z rodzaju Solanum i mają zastosowanie w medycynie, ale bardzo trudno pozyskiwać je bezpośrednio z ekstraktów roślinnych.

 

Prof. dr hab. Marek Konarzewski z Instytutu Biologii otrzyma 415 470 zł na badania nad ewolucją wielkości mózgu oraz zdolnościami poznawczymi zwierząt (projekt „Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego”).

 

Granty z NCN trafią też do 2 doktorantek z Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB: mgr Marty Malinowskiej (dotacja w wysokości 150 000 zł na projekt „Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym”) oraz mgr Róży Bagan (132 800 zł dofinansowania na badania w ramach projektu „Ocena prozdrowotnych właściwości homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej”).

 

Łącznie w rozstrzygniętych po raz dziewiąty konkursach Opus, Preludium i Sonata polscy naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 4263 wnioski. Dofinansowanie otrzymał co piąty.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona