logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Z radością informujemy o nadaniu imienia Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów Alejce położonej w Parku Zwierzynieckim. Łączy ona ulicę Świerkową z ulicą 11 Listopada.
 
Z wnioskiem o uhonorowanie pamięci prof. prof. Aliny i Andrzeja Myrchów poprzez nadanie nazwy alejki Ich imieniem wystąpił Senat Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowany przez rektora prof. dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego. Zaś do Rektora z taką prośbą zwrócili się pracownicy Instytutu Biologii i całego Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.
 
W uzasadnieniu stosownej Uchwały Rady Miasta Białegostoku podjętej 11 stycznia 2019 roku napisano:
 
Prof. prof. Alina i Andrzej Myrcha to wieloletni i zasłużeni dla Uniwersytetu w Białymstoku wybitni przedstawiciele nauk biologicznych, wychowawcy szerokiego kręgu młodych naukowców i absolwentów studiów biologicznych.
Profesor Alina Myrcha urodziła się w 1939 r. w Warszawie. Studia ukończyła w 1962 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale uzyskała również, w 1966 r. stopień doktora nauk przyrodniczych. Stopień doktora habilitowanego w zakresie fizjologii zwierząt, otrzymała w 1973 r. w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Krakowie. Tytuł profesora uzyskała w 1989 r., a w 1999 r. objęła stanowisko profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1962 r. w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, następnie pracowała w Zakładzie Ekologii Polskiej Akademii Nauk, Zakładzie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Fizjologii i Żywienia zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Od 1975 do 2008 r. pracowała na Uniwersytecie w Białymstoku, dawniej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od podstaw tworzyła Zakład Biologii (w 1989 r. przekształcony w Instytut Biologii), którym kierowała przez 20 lat z przerwą w latach 1990-1997. Organizowała studia biologiczne (biologię ogólną i środowiskową) oraz studia zaoczne, pełniąc równocześnie funkcję prodziekana, potem dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz zastępcy Kierownika Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Równocześnie, przez cały czas pracy na Uniwersytecie w Białymstoku, kierowała Zakładem Fizjologii Zwierząt. Była członkiem Rad Naukowych kilku placówek m.in. Wigierskiego Parku Narodowego. Przez dwie kadencje w latach 1987-1992 pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.
Wykształciła około 40 magistrów biologii i wypromowała dwóch doktorów. Z Jej szkoły wyszło także dwóch doktorów habilitowanych. W pracy naukowej zajmowała się zagadnieniami z pogranicza fizjologii porównawczej i ekologii ewolucyjnej zwierząt, w szczególności ssaków i ptaków. Swój dorobek publikowała jako Alina Kostecka-Myrcha. Zmarła 30 czerwca 2014 r. w Białymstoku. Pochowana została na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Wielokrotnie odznaczana m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu w Białymstoku, Srebrną oraz Złotą odznaką Zasłużony Białostocczyźnie.
 
Profesor Andrzej Myrcha urodził się 15 marca 1939 r. w Siedlcach. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1962 r. uzyskał tytuł magistra, a w 1966 r. – doktora. W 1962 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W 1966 r. przeniósł się do Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym. Tu Jego badania zaczęły się skupiać na zagadnieniach związanych z ptakami. W 1978 r. rozpoczął pracę w Instytucie Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym samym roku zaangażował się w wyprawy polarne. Wziął udział w pięciu wyprawach antarktycznych m.in. na stację im. Henryka Arctowskiego (jedną z nich kierował). Podczas wypraw prowadził badania żyjących tam pingwinów oraz gromadził szczątki pingwinów kopalnych. Zgromadzone przez niego eksponaty stały się zalążkiem kolekcji białostockiego Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego, o którego utworzenie zabiegał od 1980 r. Andrzej Myrcha należał do Polskiej Akademii Nauk, gdzie był członkiem m.in. Komitetu Badań Polarnych, Komitetu Ekologii oraz przewodniczącym rady naukowej Instytutu Ekologii. Był również członkiem Grupy Roboczej Ekologii Ptaków Morskich Naukowego Komitetu Badań Antarktycznych oraz autorem ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych. Swą pracę zawodową dzielił z żoną Aliną Myrcha. Razem udało Im się zmienić małą, słabo wyposażoną jednostkę badawczą w jeden z wiodących w kraju ośrodków ekologii fizjologicznej. Poza osiągnięciami naukowymi Profesora, podkreślić należy Jego niezwykłe cechy charakteru. Odznaczał się wielką otwartością i erudycją. Oddany studentom znakomity pedagog i wychowawca. Wypromował 55 magistrów i 7 doktorów. Poprzez swoją działalność dydaktyczną wprowadził wielu studentów do profesjonalnej, akademickiej biologii. Zmarł 28 października 1997 r. w Białymstoku. W uznaniu zasług prof. Andrzeja Myrchy Senat Uniwersytetu w Białymstoku podejmując w dniu 29 września 1999 r. uchwałę o powołaniu muzeum przyrodniczego, nadał powstającej placówce Jego imię.
 
Propozycja nadania nazwy Alejka prof. prof. Aliny i Andrzeja Myrchów podyktowana jest chęcią uhonorowania współtwórców Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, wspaniałych nauczycieli.
 
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona