logo_smalluwb_img_mobileszukaj

24 sierpnia 2015 roku Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB podpisała porozumienie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Parku mgr Joannę Kurzawa, dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie badań środowiskowych.

Porozumienie ma na celu jeszcze lepszą realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i działalności edukacyjnej prowadzonej przez Park Krajobrazowy oraz realizację zadań badawczych przez Uniwersytet w Białymstoku, w celu wypełnienia misji odkrywania i przekazywania zjawisk poprzez prowadzenie badań naukowych.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona