logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

przeprowadza w dniach 13-27 maja 2019 r. rekrutację  na 

kurs dokształcający GIS DLA NAUCZYCIELI GEOGRAFII

 Kurs jest adresowany do nauczycieli geografii pracujących w liceach ogólnokształcących i technikach. Cele i tematyka kursu zostały dostosowane do zmian wprowadzanych od roku 2019/2020 w systemie kształcenia ponadpodstawowego oraz wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się  z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych, będą doskonalić umiejętności w wykorzystywaniu technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego. Zakłada się również wyposażenie kursantów w umiejętność wykorzystania technologii geoinformacyjnych do pozyskania, tworzenia zbiorów, analizy i prezentacji danych przestrzennych.

 Program kursu obejmuje przedmioty:

Interfejs QGIS. Narzędzia digitalizacji

Georeferencja rastra. Wektoryzacja rastrów

WMS, XY Tools. Pliki GPX

Narzędzie geoprocesingu, geometrii i analizy

Etykietowanie obiektów. Kompozycja mapy
 

Kurs obejmuje 30 godz. warsztatów w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennych Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1J. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele (czerwiec i początek lipca 2019 r.).
Opłata za kurs wynosi 1000 zł. Liczba miejsc 20.
 

Rekrutacja odbywa się na drodze mailowej adres: salina@uwb.edu.pl, dodatkowe informacje pod tel.  85 738 8434.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty - kwestionariusz osobowy i kopia dyplomu.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona