logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zakres pracy obejmuje podstawowe metody biologii molekularnej (PCR, mutageneza i klonowanie) oraz ekspresja i oczyszczanie białek w skali preparatywnej z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Miejscem realizacji projektu jest Instytut Chemii oraz Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Oferta skierowana jest do studentów lub absolwentów kierunków Chemia lub Biologia. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym. Doświadczenie w badaniach biochemicznych i/lub mikrobiologicznych będzie dodatkowym atutem.

Kandydaci muszą złożyć w terminie do 10 października 2015 roku u Kierownika projektu list motywacyjny i życiorys. Najlepszy Kandydat zostanie wybrany na podstawie oceny dostarczonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

dr Krzysztof Brzeziński

Instytut Chemii

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Hurtowa 1

15-399 Białystok

e-mail: biocrystallography@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona