logo_smalluwb_img_mobileszukaj

       

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził uruchomienie dwóch nowych kierunków na naszym Wydziale. Zostaną one uruchomione już od roku akademickiego 2017/2018.

Chemia kryminalistyczna i sądowa  to studia drugiego stopnia. Do tej pory studenci UwB mogli kształcić się w tym zakresie w ramach specjalności na studiach licencjackich. Teraz będą mogli zdobyć kompleksowe, praktyczne przygotowanie do pracy w laboratoriach analitycznych i zdobyć tytuł magistra chemii kryminalistycznej i sądowej. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową. Warto podkreślić, że utworzenie kierunku uzyskało 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach.

Ekobiznes  to studia pierwszego stopnia – kierunek, który będzie prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalizującej się w problematyce ekonomii i ochrony środowiska, przygotowanej do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W programie studiów znajdą się również przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. W czasie studiów studenci zapoznają się też z aspektami prawnymi i marketingowymi ekobiznesu.
 

O nowych kierunkach możesz przeczytaj nawet w Kurierze Porannym: tutaj


fot. P. Chojnowska

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona