logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to powołana z początkiem października tego roku nowa agencja rządowa, która ma na celu rozwój umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA będzie prowadzić programy wymiany międzynarodowej, wspierać rozwój współpracy międzynarodowej oraz pomagać uczelniom w umiędzynarodowianiu swojej oferty. Warto dodać, że prof. Marek Konarzewski z naszego Wydziału został powołany do rady NAWA. Serdecznie gratulujemy.

 

Dzięki NAWA pracownicy naukowi, studenci i doktoranci  mają możliwość ubiegania się o stypendia wyjazdowe za granicę na:

- staże naukowo-badawcze,

- wizyty studyjne i badawcze,

- pobyty naukowo-badawcze,

- studia,

- letnie kursy języka, 

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronach:

Dla studentów: 

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa

Dla naukowców i doktorantów: 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona