logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Mgr Anna Tokarzewicz (doktorantka IV roku Wydziału Biologiczno-Chemicznego) zdobyła nagrodę główną im. prof. Kazimierza Ostrowskiego za pracę Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-2 (MMP2) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej w VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępów w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w dniach 10-11 grudnia br. w Warszawie. Promotorem pracy jest dr hab. Ewa Gorodkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona