logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dnia 12-15 czerwca br. w Instytucie Chemii UwB odbyła się międzynarodowa szkoła pt.: „Nanocomposites – characterization and properties”, adresowana do studentów i doktorantów chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych. W szkole wzięło udział ponad 40 osób z kraju i zagranicy. Znaleźli się tam przedstawiciele Serbii, Włoch, Estonii, Portugalii, Turcji, Czech, Grecji, Norwegii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Izraela i Węgier. W trakcie szkoły uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących sposobów otrzymywania, oraz metod charakterystyki nanomateriałów. Wykłady prowadzone były przez ekspertów z naszej uczelni, ale także z zagranicy (Niemcy, Włochy, Grecja). Uczestnicy mieli również możliwość wygłoszenia własnych referatów ustnych, oraz prezentacji posterów. Szkoła organizowana była dzięki wsparciu finansowemu uczestników z Akcji COST MultiComp CA15107, której Uniwersytet w Białymstoku jest aktywnym członkiem. Organizatorem szkoły była dr Beata Kalska-Szostko.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona