logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Projekt prof. Marka Konarzewskiego pt, Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego opiera się na pomyśle, żeby ... 'zaprojektować eksperymenty naśladujące mechanizmy ewolucji, w tym te, które doprowadziły do wzrostu złożoności mózgu, opłaconej zwiększeniem kosztów jego utrzymania'.

Natomiast celem projektu mgr Diany M. Bobrowskiej pt. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna samoorganizujących się kopolimerów oraz ich potencjalne zastosowanie w organicznych ogniwach fotowoltaicznych jest zaprojektowanie organicznego ogniwa fotowoltaicznego o takiej konstrukcji, która pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych parametrów fizykochemicznych i wysokich jego wydajności.
Łączny koszt finansowania to ok. 931 tys. złotych.

Gratulujemy!!!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona