logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Kolejny sukces pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego, którzy otrzymali finansowanie badań wstępnych w ramach konkursu MINIARURA 1. Dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk będzie realizować projekt, pt. Czy cytokinina trans-zeatyna indukuje mechanizmy obronne w kulturach jednokomórkowej zielenicy Scenedesmus quadricauda narażonej na kadm? finansowany w kwocie 49 987 zł, a dr Paweł Mirski odbędzie wyjazd badawczy, pt. Wykorzystanie telemetrii GPS do oceny biologicznej jakości krajobrazu rolniczego - integracja polskich i estońskich danych przestrzennych za kwotę 29 007 zł.

 

Gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona