logo_smalluwb_img_mobileszukaj

24-26 września 2018 roku w Instytucie Chemii, Uniwersytetu w Białymstoku po raz pierwszy odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań chemików analityków zajmujących się analizą spektralną. W Konwersatorium uczestniczyło ok. 120 osób, w tym goście z Monako i Francji. Uczestnicy trzydniowych obrad mieli możliwość wysłuchania ok. 35 wykładów i komunikatów oraz uczestniczenia w sesji plakatowej. Tematyka wystąpień obejmowała zastosowanie metod spektrometrycznych w badaniach antydopingowych, w medycynie, farmacji, ochronie zabytków i przemyśle, zagadnienia dotyczące analizy specjacyjnej i metalomiki oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej. W programie obrad znalazła się Sesja Młodych Spektroskopistów, dedykowana młodym naukowcom, podczas której zaprezentowali oni wyniki swoich badań. Odbyła się również sesja szkoleniowa „Zarządzanie jakością badań”, w której wzięli udział pracownicy laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych. Najważniejszym wydarzeniem Konwersatorium była specjalna sesja naukowa, podczas której wybitni naukowcy: dr Emilia Vassilieva (International Atomic Energy Agency, Environment Laboratories in Monaco) i prof. dr hab. Henryk Matusiewicz (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej) zostali uhonorowani Nagrodą im. dr Jerzego Fijałkowskiego w uznaniu za wkład w rozwój metod analizy spektralnej.

Konwersatorium zostało zorganizowane przez Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Konwersatorium było objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego

Więcej informacji o Konwersatorium oraz szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej: www.kosat.pl.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona