logo_smalluwb_img_mobileszukaj

24-26 września 2018 roku w Instytucie Chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku po raz pierwszy odbędzie się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej. Będzie to 15 ogólnopolskie spotkanie chemików analityków zajmujących się analizą spektralną. W Konwersatorium uczestniczyć będzie ok. 120 osób, w tym goście z Monako i Francji. Uczestnicy trzydniowych obrad będą mieli możliwość wysłuchania ok. 35 wykładów i komunikatów oraz prezentacji wyników swoich badań podczas sesji plakatowej. Tematyka wystąpień obejmuje zastosowanie metod spektrometrycznych w badaniach antydopingowych, w medycynie, farmacji, badaniach żywności, monitoringu środowiska, ochronie zabytków i przemyśle, ostatnie osiągnięcia analizy specjacyjnej i metalomiki oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne w aparaturze pomiarowej. W programie obrad znalazła się Sesja Młodych Spektroskopistów, dedykowana młodym naukowcom, podczas której zaprezentują oni wyniki swoich prac badawczych. Odbędzie się również sesja szkoleniowa „Zarządzanie jakością badań”, w której wezmą udział pracownicy laboratoriów chemicznych, diagnostycznych i przemysłowych. Najważniejszym wydarzeniem Konwersatorium będzie specjalna sesja naukowa, podczas której wybitni naukowcy: dr Emilia Vassilieva (International Atomic Energy Agency, Environment Laboratories in Monaco) i prof. dr hab. Henryk Matusiewicz (Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej) zastaną uhonorowani Nagrodą im. dr Jerzego Fijałkowskiego w uznaniu za wkład w rozwój metod analizy spektralnej.

Konwersatorium jest organizowane przez Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Konwersatorium zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego.

Więcej informacji o Konwersatorium oraz szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej: www.kosat.pl.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona