logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 KONKURS 
FOTOGRAFICZNY
„Odkrywamy tajemnice płazów i gadów”


    
        

Urząd Miejski w Białymstoku


zaprasza dzieci i młodzież uczącą się w białostockich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowaną otaczającą nas przyrodą, do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce herpetologicznej. W naszym trzecim już konkursie obiektem zainteresowania będą dwie żyjące w odmiennych środowiskach grupy zwierząt - płazy i gady.  

Zadanie konkursowe polega na uwiecznieniu techniką fotograficzną przedstawicieli płazów i/lub gadów, które można spotkać na terenie Białegostoku. Zdjęcia mogą przedstawiać zarówno osobniki dorosłe, jak też ich różne stadia rozwojowe (np. w przypadku płazów - larwy, skrzek). 
Uwaga! W konkursie oceniane będą wyłącznie zdjęcia wykonane w trakcie trwania konkursu 
i z terenu Białegostoku.


Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bioróżnorodność naszego miasta oraz promowanie dobrych praktyk na rzecz ochrony przyrody. Ponadto konkurs ma zachęcić do pogłębiania wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, przyczynić się do jej wykorzystania w codziennym życiu oraz zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania działań na rzecz najbliższego otoczenia. 
 

Terminarz:

  • Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać w formie elektronicznej do dnia 31 marca 2016 r. na adres mgiedrewicz@um.bialystok.pl wpisując w treści e-maila: imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz numer telefonu/e-mail do kontaktu.
  • Dostarczenie zgranych na płytę CD/DVD zdjęć konkursowych i wypełnionego Załącznika do konkursu (wersja elektroniczna) oraz wypełnionego i podpisanego Formularza danych uczestnika konkursu (wersja papierowa) - do dnia 30 kwietnia 2016 r. do siedziby Organizatora:
    Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pokój 08 (sekretariat)
  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - do dnia 30 czerwca 2016 r.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, wymagań technicznych zdjęć oraz inne niezbędne informacje zapisane zostały w REGULAMINIE KONKURSU.


Informacje na temat konkursu będą dostępne na stronie internetowej urzędu www.bialystok.pl.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. albumy o tematyce przyrodniczej.

 

Patronat honorowy 

 

Patronat medialny

 

Instytucje 

 

wspierające

 

                     

      

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona