logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniach 12 - 15.09.2017 r. w Instytucie Biologii UwB odbędzie się międzynarodowa 8 Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER).

Organizatorami konferencji są: PTBER oraz Instytut Biologii. Sesje i wykłady dotyczące neurobiologii, molekularnych podstaw odporności roślin, ekspresji genów, procesów regulacji na poziomie chromatyny, transportu symplastycznego odbędą się pod hasłem przewodnim konferencji „Communication in plants: from cell to environment”.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora UwB, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku.

                                                       

dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB,

Prezydent PTBER

                                                       

Program szczegółowy konferencji

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona