logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Program Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich
4-5 listopada 2015 roku w Białymstoku

 

4 listopada 2015 (środa)

09:30-10:30  Rejestracja uczestników konferencji

10:30-13:05  Obrady w auli Instytutu Biologii (2060)

10:30-10:40  Powitanie gości. Wystąpienie JM Rektora UwB  prof. dr hab. Leonarda Etela

10:40-10:50  Wystąpienie Dziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego  dr hab. Iwony Ciereszko, prof. UwB

10:50-11:30  Wystąpienie dr hab. Józefa Rogowskiego, prof. UwB, Sekretarza Polskiej Komisji Akredytacyjnej – "Kryteria oceny instytucjonalnej"

11:30-12:10  Wystąpienie prof. dr hab. Romualda Zabielskiego, SGGW  i KEJN – "Ocena parametryczna jednostek naukowych w świetle nowego rozporządzenia MNiSW"

12:10-12:25  Przerwa kawowa

12:25-13:05  Wystąpienie prof. dr hab. Jana Cieślińskiego, Wydział Fizyki UwB – "Krytyczne uwagi o algorytmie podziału dotacji podstawowej dla szkół wyższych"

13:05-13:35  Przejazd autokarem do hotelu w Supraślu

13:45-14:45  Przerwa obiadowa

14:45-16:45  Zwiedzanie Supraśla  (Monaster Najświętszej Marii Panny, Muzeum Ikon)

16:45-17:00  Powrót do hotelu

17:00-19:00  Obrady w Sali konferencyjnej Hotelu „Supraśl”

17:00-17:40  Wystąpienie prof. dr hab. Marka Konarzewskiego, RGNiSW, Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB – "Stan obecny i perspektywy polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-akademickiej"

17:40-18.30  Wystąpienie prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka, Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Biologii UAM – "Analiza strategiczna stanu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce"

18:30-19:00  Wystąpienie dr hab. Joanny Karpińskiej, prof. UwB, Prodziekana ds. naukowych Wydziału Biologiczno-Chemiczny UwB –  "Co z sierotami po Kudryckiej? Czyli co dalej po habilitacji?"

 

5 listopada 2015 (czwartek)

09:00-12:30  Obrady w sali konferencyjnej hotelu

09:00-09:40  Wystąpienie przedstawiciela NCBiR, dr Tomasza Maliszewskiego „Przedstawienie III Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Kompetencji

09:40-10:10  Wystąpienie przedstawiciela NCBiR, mgr Marty Gruszki Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

10:10-10:25  Przerwa kawowa

10:25-11:10  Dyskusja na temat "Rynek  pracy dla biologów – dostęp absolwentów  kierunków przyrodniczych do zawodu diagnosty laboratoryjnego" – prezentacja i moderator dyskusji  dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW, Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

11:10-11:40  Dyskusja na temat "Absolwent studiów z Ochrony Środowiska na rynku pracy" – prezentacja i moderator dyskusji dr Elżbieta Wołyniec, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

11:40-12:20  Wystąpienie Adama Walickiego, członka zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE "Absolwent 2.0 – wzorce i modele a rzeczywistość rynku pracy" oraz dyskusja

12:20-12:30  Podsumowanie i zamknięcie Konferencji – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona