logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wynalazek dr hab. Izabeli Święcickiej prof. UwB (Instytut Biologii) oraz dr Agnieszki Wilczewskiej (Instytut Chemii), opracowany we współpracy z prof. Haliną Car i dr Katarzyną Niemirowicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt. „Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus oraz grzybów Candida albicans”, uzyskał ochronę patentową w kraju.


Istotą przedkładanego wynalazku jest sposób separacji mikroorganizmów za pomocą nanocząstek magnetycznych. Podczas tego procesu dochodzi do niekowalencyjnego wiązania składników ściany komórkowej drobnoustrojów z powierzchnią nanocząstek w wyniku silnych oddziaływań elektrostatycznych i hydrofobowych. Proponowana metoda separacji, w porównaniu do metody immunomagnetycznej, bazującej na komercyjnych przeciwciałach, odznacza się relatywnie prostszą procedurą oraz mniejszymi nakładami finansowymi. 


Opracowana metoda separacji mikroorganizmów za pomocą nanocząstek może mieć kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach medycyny i przemysłu. Dla przykładu, magnetyczna separacja może być stosowana w celu usunięcia bakterii z próbek materiału biologicznego (moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny) i ewentualnie szybkiej identyfikacji patogenów zgromadzonych na nanocząstkach podczas separacji. Dodatkowo, w celach medycznych może służyć do oczyszczania rurek inhalacyjnych, ustników, protez zębowych, cewników, wzierników i innych sprzętów wielokrotnego użycia, które mają kontakt z materiałem biologicznym. Zastosowanie tej metody w celach przemysłowych może mieć miejsce m.in. w uzdatnianiu i dekontaminacji wody, co może przyczynić się do redukcji kosztów oczyszczania przy zachowaniu, lub nawet poprawie, parametrów biologicznych wody. Nanocząstki nie ulegają destrukcji podczas procesu separacji, dzięki czemu mogą być stosowane wielokrotnie z identycznym potencjałem separacyjnym.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona