logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Konferencja odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

W Konferencji wzięło udział 99 uczestników, w tym studenci z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (16) , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2), Uniwersytetu Wrocławskiego (19), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (10), Uniwersytetu Śląskiego (3), Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (3), Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (2) oraz studenci Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (21).

Konferencję objął patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie oraz Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Patronat medialny sprawowało wydawnictwo Malamut.

W trakcie obrad wygłoszono 11 wykładów, w tym 5 wykładów zostało wygłoszonych przez przedstawicieli instytucji, które objęły patronatem Konferencję. Doktoranci i studenci  przedstawili 19 komunikatów ustnych oraz 16 posterów. Jak co roku odbyło się głosowanie na najlepszego młodego prelegenta oraz najlepszy poster. W bieżącym roku przyznano 5 nagród dla młodych prelegentów i dwie nagrody za  postery.

Wyróżnienie otrzymała Magdalena Grodzka studentka kierunku Chemia Kryminalistyczna i Sądowa z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku za „Badanie zabytkowych dzieł sztuki przy zastosowaniu metod instrumentalnych”.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona