logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dnia 3 października 2016 r. na naszym Wydziale odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017.

W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób: władze Wydziału, zaproszeni goście, pracownicy, studenci, przewodniczące Wydziałowych Rad Samorządu Studentów i Doktorantów, przedstawiciele Kół Naukowych Biologów i Chemików POZYTON oraz ubiegłoroczni absolwenci naszego Wydziału, którzy uzyskali Dyplomy Honorowe Uniwersytetu w Białymstoku.

Gościliśmy prof. dr hab. Izabelę Święcicką – Prorektora ds. nauki UwB, prof. dr hab. Ewę Bulską - dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, inspektora Adama Frankowskiego kierownika Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, podinspektora celnego dr Eligiusza Dubisa zastępcę dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, dr Piotra Bieńkowskiego redaktora naczelnego czasopisma „Analityka”, mgr Bożenę Karpowicz dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz mgr Adama Walickiego konsultanta i trenera biznesu w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji, prezesa Instytutu Kronenberga.

W roku akademickim 2016/2017 naukę na naszym Wydziale na studiach I stopnia rozpoczęło 115 studentów na kierunku Biologia, 116 na kierunku Chemia oraz 16 na kierunku Ochrona środowiska.
Łączna liczba studentów i doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym wynosi 722 osoby!

Raz jeszcze z tej okazji życzymy wszystkim Studentom naszego Wydziału sukcesów!

 

fot. J. Kaupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

 

fot. J. Kupryjanowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona