logo_smalluwb_img_mobileszukaj

18. grudnia 2015 r. o godz. 13.00, w Instytucie Biologii UwB, w sali 2003, odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego pt. „Sekretny świat motyli” organizowanego przez Urząd Miejski w BiałymstokuDepartament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Konkurs poświęcony jest tematyce bioróżnorodności Miasta Białegostoku i został zorganizowany w ramach cyklu – „Przyroda w naszym mieście”. Zadaniem uczestników konkursu było uwiecznieniu techniką fotograficzną tych niezwykłych owadów i próba opowiedzenia o ich życiu i zwyczajach (np. ciekawostkami dotyczącymi gatunku/rodziny, wrażeniami z obserwacji, itp.). Na fotografiach można było uwieczniać motyle dzienne lub nocne, bądź ich różne stadia rozwojowe (jajo, gąsienica, poczwarka), które bytują na terenie białostockich parków, skwerów, lasów, łąk, nieużytków i innych terenów zielonych.

 

Do konkursu zgłosiło się prawie 100 osób, a laureatów konkursu, w głosowaniu jawnym, wyłoniła Komisja konkursowa w skład której weszli również pracownicy Instytutu Biologii - dr Agata Kostro-Ambroziak i dr hab. Marcin Sielezniew. Galę rozdania nagród uświetni wykład dr hab. Marcina Sielezniewa, który opowie o osobliwościach z życia motyli. Po uroczystości uczestnicy konkursu i wszyscy zaproszeni goście odwiedzą Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. A. Myrchy.

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Instytucją wspierającą jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Białystok.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona