logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Award, który umożliwia zaproszenie wybitnego amerykańskiego badacza lub dydaktyka do współpracy z polską uczelnią.

Oferta skierowana jest do uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN i innych, jak również do placówek oświatowych a także do instytucji rządowych i pozarządowych.

Stypendia na okres od minimum 14 do maksimum 42 dni przyznawane są, na zasadzie konkursu, instytucjom, które zaproszą amerykańskiego specjalistę do m.in., prowadzenia wykładów, seminariów i warsztatów lub uczestnictwa w lokalnych programach i projektach badawczych, a także do udziału w sympozjach i konferencjach.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych osoby zaproszonej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 13 LISTOPADA.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ruszyl-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-fulbright-specialist-award.html

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona