logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniu 6 kwietnia 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w Instytucie Biologii przy ul. Ciołkowskiego 1J odbędzie się finał V Olimpiady Wiedzy Biologicznej.

Zawody finałowe OWB polegają na publicznej obronie przez uczestników pracy olimpijskiej. W tym roku 33 uczestników będzie walczyć o tytuł laureata Olimpiady.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

Olimpiada Wiedzy Biologicznej organizowana jest w Instytucie Biologii od 2015 roku. Uczestniczą w niej uczniowie liceów ogólnokształcących z województwa lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologiczno - Chemicznego UwB oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona