logo_smalluwb_img_mobileszukaj

21 kwietnia 2018 w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku odbył się Finał IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej.

O tytuł laureata walczyło 28 uczniów liceów ogólnokształcących z Białegostoku, Grajewa, Hajnówki, Skierniewic, Wysokiego Mazowieckiego, wyłonionych podczas dwóch wcześniejszych etapów, spośród 140 osób zgłoszonych do tegorocznej olimpiady. Podczas finału uczniowie publicznie prezentowali swoje prace badawcze lub przygotowane eseje biologiczne, a także odpowiadali na pytania komisji oceniającej. Wystąpieniom uczniów przysłuchiwali się również zaproszeni goście z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łomży oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także nauczyciele, rodzice i znajomi uczestników olimpiady.

Dziesięciu uczestników olimpiady uzyskało tytuł laureata.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją olimpiady objęli: Profesor Robert W Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Profesor Beata Godlewska-Żyłkiewicz – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, a także Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaski Kurator Oświaty oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wsparcia udzieli również Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, firma PHUP LECH Sp. z o. o., oraz Cukiernia u Lecha, której właścicielem jest Pan Leszek Truskolawski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej, nauczycielom oraz sponsorom.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

 

Dokumentacje fotograficzną z finału IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej można obejrzeć na stronie: https://www.facebook.com/ibuwb/photos/pb.497560480274342.-2207520000.1524558020./1914507518579624/?type=3&theater

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona