logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

Helpers’ Generationna Uniwersytecie w Białymstoku

 

Nie bądź obojętny, to właśnie Ty możesz być dla kogoś jedyną szansą na przeżycie!

 

8 grudnia 2016 r. w godzinach 9.00-15.30 w Instytucie Biologii (ul. Ciołkowskiego 1J, Białystok) odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku, czyli akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, którą organizujemy wspólnie z Fundacją DKMS, pomagając osobom chorym na nowotwory krwi, które potrzebują przeszczepienia. Znalezienie niespokrewnionego Dawcy szpiku jest często jedynym sposobem, aby uratować życie chorej osoby.   

 

Skąd pomysł na organizację akcji i skąd wiemy, że pomoc jest potrzeba? Bierzemy udział w projekcie studenckim Fundacji DKMS pod tytułem HELPERS’ GENERATION!*

We wrześniu br. wystartowała ósma edycja tej akcji. Jej celem jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. To właśnie rejestracja nowych potencjalnych Dawców szpiku jest w tym projekcie najważniejsza. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Pierwszym etapem projektu była rekrutacja liderów prowadzona na przełomie września i października br. na wszystkich uczelniach wyższych w całej Polsce. Poszukiwani byli Studenccy Liderzy, czyli organizatorzy rejestracji potencjalnych Dawców szpiku na wszystkich uczelniach wyższych w całej Polsce.

Rekrutacja zakończyła się odnotowaniem rekordowej liczby 132 zgłoszeń od studentów z 66 polskich uczelni. Spośród nich wyłoniono 75 osób (w tym nas)
z 40 uczelni wyższych. Następnie wzięliśmy udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Fundację DKMS. Odbyły się one w dniach 4-5 listopad br. w Warszawie. Dzięki nim zdobyliśmy wiedzę niezbędną do samodzielnej organizacji Dni Dawcy na naszej uczelni.

Czy wiecie, że rezultatem poprzednich siedmiu edycji projektu studenckiego jest szansa na życie dana dla 275 osób cierpiących na nowotwory krwi?  Aż tylu młodych ludzi, spośród zarejestrowanych przez Studenckich Liderów, stało się do tej pory** Dawcami Faktycznymi, czyli oddało komórki macierzyste dla ratowania innych. Równocześnie studenci zarejestrowali 82 013 potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

 

- Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że mają realny wpływ na zmianę świata na lepsze. – mówił Mateusz Łachacz, Koordynator Projektu HELPERS’ GENERATION z Fundacji DKMS. - Wcale nie jest to przesada. Czy podarowanie komuś szansy na dalsze życie można nazwać inaczej?

Właśnie dlatego chcemy działać już dziś. Bo może właśnie teraz jest ostatni moment, aby pomóc. Pomóc obcej osobie, która dla kogoś innego może być całym światem. Nigdy też nie widomo czy za jakiś czas ktoś z nas, czy z naszych najbliższych przyjaciół lub krewnych nie będzie potrzebował takiego samego wsparcia. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców szpiku, tym więcej osób możemy uratować!

 

O Fundacji DKMS:

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta chorującego
na nowotwory krwi i potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS należy do rodziny DKMS, jednej z największych baz Dawców szpiku na świecie, liczącej obecnie ponad 6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców. DKMS został założony w 1991 r. W Polsce Fundacja DKMS działa od 2008 r. jako niezależna organizacja non-profit i prowadzi głównie działania mające na celu edukację społeczną w zakresie idei dawstwa szpiku oraz rejestrację potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS to największy ośrodek dawców szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 970 515 (stan na koniec października 2016) potencjalnych dawców szpiku, spośród których  3 460 (stan na koniec października 2016) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym szansę na życie.

Kontakt do Fundacji DKMS:

Aleksandra Molędowska, Specjalista ds. Public Relations

e-mail: aleksandra.moledowska@dkms.pl; tel.: +48 22 882 95 27; tel. kom.:  +48 662 277 904

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona