logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich oraz stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Biologii i Instytucie Chemii w roku 2019

Wnioski w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz wersji elektronicznej (CD/DVD)  proszę składać w Dziekanacie w terminie do 8 marca br. do godz. 9.00.   

Regulamin podziału subwencji na

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona