logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

ogłasza  konkurs na finansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
oraz stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Biologii i Instytucie Chemii w roku 2018

 

Wnioski w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz wersji elektronicznej (CD/DVD)  proszę składać w Dziekanacie w terminie do 29 marca 2018 r. do godz. 9.00.

Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w drodze postępowania konkursowego, załączniki do regulaminu oraz harmonogram konkursu są dostępne na stronie https://biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/projekty-bmn-i-stypendia/.

Ewentualne zapytania proszę kierować do dr hab.  Ady Wróblewskiej.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona