logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Mgr Anna Tokarzewicz, studentka III roku studiów doktoranckich na kierunku chemia Uniwersytetu w Białymstoku została finalistką konkursu Technotalent 2015. Zgłosiła w kategorii technika projekt zrealizowany pod opieką dr hab. Ewy Gorodkiewicz pod tytułem: ”Biosensor SPRI do oznaczania Macierzowej Metaloproteinazy-1 (MMP-1)”. Jest to projekt, który został zgłoszony w formie zastrzeżenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Finał konkursu odbędzie się 17.11.2015 r. w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, Białystok. Projekty można było zgłaszać w trzech kategoriach: Biznes, Design oraz Technika. Konkures ten jest ogłoszony przez Fundację Technotalent, która to jest grupą właścicieli i menadżerów czołowych firm województwa podlaskiego.

 

(Poniżej ogłoszenie o konkursie)

 

Jeśli tworzysz lub masz pomysły na innowacyjny projekt weź udział w  Konkursie Technotalent 2015. Do wygrania jest ponad 30 tys. złotych oraz nagrody specjalne.

Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 18 do 30 lat związane z regionem północno-wschodniej Polski, które zrealizowały, relizują lub mają ciekawy pomysł na projekt z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Uczestnicy mogą startować w kategoriach konkursowych: technika, design, biznes, a także dodatkowo mogą zgłosić ten sam projekt w kategorii wyzwanie społeczne.

Od 14 września 2015 r. do 20 października 2015 r. można składać indywidualnie lub zespołowo swoje pomysły bądź projekty stworzone w ciągu ostatnich trzech lat, nawet te, które brały/biorą udział w innych konkursach, ale nie zostały w nich nagrodzone.
Zwycięzcy w kategorii technika, design, biznes  otrzymają nagrody główne po 10 tys. złotych każda. Dodatkowo, każdy z nich może otrzymać nagrodę w kategorii wyzwanie społeczne. Zostanie przyznana również nagroda finansowa za najlepszy projekt uczniowski oraz nagroda dla opiekuna projektu.

Konkurs jest również możliwością zaprezentowania swojego talentu czołowym przedsiębiorcom z regionu, którzy poszukują utalentowanych osób na miejsca stażu, praktyk, czy pracy w swoich firmach.

 

O kategoriach konkursowych:

Technika
Pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Design
Projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.

Biznes

Projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Wyzwanie społeczene

Idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.

 

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin na stronie: www.technotalenty.pl/konkurs2015/

Organizatorem konkursu jest Fundacja Technotalenty.

Współorganizatorami  konkursu są:  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Fundatorami nagród głównych w konkursie są: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,  Narodowy Bank Polski, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Technotalenty.

Partnerami konkursu oraz Fundatorami nagród w kategorii wyzwanie społeczne są: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Fundatorem nagrody uczniowskiej oraz nagrody dla opiekuna projektu jest Fundacja Technotalenty.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marszałka Województwa Podlaskiego, Rektora Politechniki Białostockiej,  Podlaskiego Kuratora Oświaty.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona