logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr Julita Sadowska z Instytutu Biologii otrzymała finansowanie rocznego stypendium (2019 r.) na University of Alaska Anchorage (USA) w ramach konkursu NAWA (program im. Bekkera). Stypendium w kwocie  155 600 zł pozwoli pokryć koszty pobytu w tym renomowanym ośrodku naukowym oraz prowadzić badania pt. Urea-nitrogen salvage mechanism and gut microbiota in the arctic ground squirrel.

Szczegóły na stronie https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/728-rozstrzygniecie-naboru-w-programie-im-bekkera

Gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona