logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan
Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
ogłasza nabór na STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie biologii i w zakresie chemii
rozpoczynające się od 1 października 2017 r.

 

Studia doktoranckie prowadzone są w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, w specjalnościach naukowych realizowanych w Instytucie Biologii i Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równoważny.

Oferujemy:

  • wysoki poziom badań naukowych
  • dostęp do najnowszej aparatury badawczej na Wydziale
  • współpracę z grupami badawczymi w kraju i zagranicą
  • dofinansowanie badań w ramach projektów BMN
  • stypendia dla najlepszych doktorantów
  • studia w nowoczesnym Kampusie uniwersyteckim

Nabór na studia odbywa się w trybie konkursowym na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocen ze studiów oraz dorobku naukowego kandydata. Kandydaci przyjmowani są na konkretny projekt badawczy do określonego zakładu Instytutu Biologii lub Instytutu Chemii, w którym będzie on realizowany.

Dodatkowe informacje: Rekrutacja na studia doktoranckie

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona