logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Doktorantka naszego Wydziału, Mariana Kozłowska, otrzymała stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Jeszcze w tym roku kalendarzowym (od lipca do listopada) będzie realizować projekt pt. "Modeling the composite materials based on biopolymers and carbon nanotubes for the adsorption of nonsteroidal anti-inflammatory drugs" w zespole Biomolecular Modelling Group pod kierownictwem prof. Marii Andrei Mroginski z Instytutu Chemii na Technische Universität Berlin. Głównym celem Jej projektu jest analiza oddziaływania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z ich potencjalnymi adsorbentami na bazie nanorurek węglowych w celu znalezienia struktury efektywnego adsorbenta do usunięcia lub detekcji NLPZ z wody przy wykorzystaniu narzędzi chemii kwantowej w połączeniu z podejściem QM/MM (quantum mechanics/molecular mechanics), a także klasyczną dynamiką molekularną.

Serdecznie gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona