logo_smalluwb_img_mobileszukaj

       

 

CHEMIA KRYMINALISTYCZNA i SĄDOWA II stopnia
Jedyny taki kierunek w Polsce - tylko na Uniwersytecie w Białymstoku!!!

Zostań mistrzem kryminalistyki, rozwiązuj prawdziwe zagadki kryminalne! Dzięki naszym studiom magisterskim trafisz do najlepszych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce!

Rekrutacja trwa do 28.09.2017 - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Dlaczego nasze studia są wyjątkowe?

Chemia kryminalistyczna i sądowa to nie tylko jedyny taki kierunek studiów magisterskich w Polsce. Przede wszystkim to studia „uszyte na miarę potrzeb gospodarki”, przygotowane przy aktywnym udziale pracodawców. Ich nowatorska formuła została stworzona we współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji i Izbą Celną w Białymstoku. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w całości prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców oraz zajęć specjalistycznych w najwyższej klasy laboratoriach, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wzbogacone zostaną o dodatkowy sprzęt i materiały, specjalnie na potrzeby tego kierunku. W trakcie zajęć wykorzystywane zostaną również metody takie jak praca projektowa czy burza mózgów dzięki którym studenci rozwiną także umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

Czego nauczysz się podczas studiów?

Program studiów łączy laboratoryjną analizę materiałów dowodowych z wiedzą z zakresu toksykologii, kryminologii, prawa karnego procesowego i dowodowego. Nauczysz się m.in. jak analizować materiały dowodowe na obecność substancji narkotycznych i leków. Będziesz badać materiał biologiczny zebrany na miejscu przestępstwa, współpracować z lekarzami specjalistami medycyny sądowej oraz wykonywać analizy kryminalistyczne. Zajęcia z praktykami pozwolą Ci uzyskać wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

PLAN STUDIÓW

Kto może studiować CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ I SĄDOWĄ?

Studia mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także jednolitych magisterskich następujących kierunków:
chemia, chemia kryminalistyczna, chemia sądowa, technologia chemiczna, biologia, biologia sądowa, biotechnologia, nanotechnologia, analityka chemiczna, farmacja, chemia i toksykologia sądowa, analityka medyczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, fizyka, fizyka medyczna.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu CHEMII KRYMINALISTYCZNEJ I SĄDOWEJ ?

Po uzyskaniu stopnia magistra na naszych studiach, jako chemik sądowy i kryminalistyczny, będziesz mógł pracować:

- w najlepszych laboratoriach kryminalistycznych policji, w laboratoriach celnych, badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,

- jako biegły o specjalności kryminalistyczne badanie śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia (np. daktyloskopia, mechanoskopia, ekspertyza dokumentów, badania chemiczne, fizykochemiczne i komputerowe) - po ukończeniu szkoleń specjalistycznych.

- w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami analitycznymi, wykorzystywanymi w badaniach kryminalistycznych, chemicznych i pokrewnych.

 

Ważne!!!

Po ukończeniu studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) w zakresie chemii.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonym nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku – sprawdź, gdzie

ZAREJESTRUJ SIĘ

https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=ChemKiS_S2_KRK&kategoria=studia_2


Czekamy na Ciebie!!!

Kierunek został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona