logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Założeniem projektu Białostockie Talenty XXI wieku jest uświadomienie uczniom, że nauka to obserwacje lub eksperymenty, odkrycia, dyskusje ale również emocje, które temu towarzyszą. Poprzez udział w projekcie chcemy przekonać uczniów, że nauka to nie obowiązek tylko przyjemność, i może stać się prawdziwą życiową pasją. Aktywny udział uczniów w zajęciach, wzbudzi ich ciekawość otaczającego świata i zachęci do nauki.

Przyjęto, że cel główny zajęć będzie osiągnięty poprzez  zapoznanie uczniów z etapami pracy naukowej, takimi jak: określenie celu badań (problemu badawczego), sformułowanie hipotez, ustalanie sposobów ich weryfikacji na drodze eksperymentalnej lub obserwacji, dokumentowanie jej wyników i wyciągnięcie wniosków. Wykonywane przez uczniów w zespołach obserwacje i eksperymenty będą służyć rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej, a także będą stymulować ich rozwój społeczny oraz doskonalić skuteczne komunikowanie się.

Zajęcia odbywają się w sześciu 12-13 osobowych grupach. Każdy z uczestników bierze udział w 20 – godzinnych zajęciach, których tematyka jest różnorodna. Uczniowie przeprowadzają eksperymenty istotne w ochronie różnorodności biologicznej, poznają wybrane przystosowania anatomiczne roślin do sposobu ich funkcjonowania w środowisku, odkrywają tajemnice zielonego liścia, dowiadują się, dlaczego aminokwasy są cegiełkami życia, a także poznają otaczający mikroświat oraz przekonują się, że do prowadzeni obserwacji i eksperymentów niezbędne są wszystkie zmysły.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona