logo_smalluwb_img_mobileszukaj

W dniach 28.05-1.06.2018 roku w Instytucie Biologii odbędzie się 6th International Orchid Workshop, organizowany przez Zakład Ekologii Roślin. Organizację 6th IOW powierzył grupie badawczej Zakładu Ekologii European Orchid Council na ostatniej konferencji z tego cyklu, która miała miejsce w Rende (Włochy). Poprzednie konferencje odbywały się w Holandii, Estonii, Czechach, Rosji i Włoszech. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących systematyki, demografii, różnorodności genetycznej, filogeografii, relacji z symbiontami przedstawicieli największej i najbardziej różnorodnej wśród roślin kwiatowych grupy roślin, jaką jest rodzina storczykowatych (Orchidaceae). Wszystkie podejmowane problemy uwzględniają aspekt konserwatorski - będą podstawą dyskusji na temat zachowania zasobów storczykowatych i wypracowania metod ich efektywnej ochrony. Spotkanie będzie okazją nawiązania współpracy międzynarodowej i podejmowania wspólnych projektów badawczych. Ważnym celem konferencji jest też zaprezentowanie białostockiego ośrodka naukowego oraz jego osiągnięć, a także promocja walorów przyrodniczych i kulturowych płn.-wsch. Polski.

 

W czasie sesji stacjonarnych planujemy prezentacje dotyczące problemów badawczych podejmowanych przez orchidologów na całym świecie. W trakcie sesji terenowych uczestnicy konferencji poznają zasoby przyrodnicze płn.- wsch. Polski, w szczególności cenne obszary chronione oraz stanowiska rodzimych storczyków (Biebrzański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy). Wyjazdy terenowe będą też doskonałą okazją do zaprezentowania walorów kulturowych regionu.

 

Program konferencji: http://6iow2018.uwb.edu.pl/scientific-program/

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: 6th International Orchid Workshop – zadanie finansowane w ramach umowy 550/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona