logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Dwóch pracowników naszego Wydziału otrzymało finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN - OPUS 13. Dr hab. Marta Płońska-Brzezińska zrealizuje projekt  - Synteza porowatych materiałów nanokompozytowych, ich właściwości fizykochemicznych oraz zastosowania w elektrochemii (kwota finansowania 1 193 880 PLN), a dr hab. Paweł Rodziewicz planuje wykonanie badań pt. Charakterystyka oddziaływań pomiędzy, zatopionymi w Bałtyku, bojowymi środkami trującymi a wodą za pomocą badań eksperymentalnych oraz obliczeń z pierwszych zasad (kwota finansowania 579 000 PLN).

Serdecznie gratulujemy!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona