Struktura  Strona główna / Struktura / Instytut Biologii


 

 

 

iblogo 

 

ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

tel./fax (85) 738 84 14, tel. 738 82 24 :: biologia@uwb.edu.pl  :: Facebook

 

 

 
 
kontakt
uprawnienia
 

 

 

 

plakat - informacje - strefa biologii i chemii
 

 


 


 

 


 

Aktualności Instytutu Biologii

 


 

 

10.07.2015 r.

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy serdecznie zapraszają 10 lipca (piątek), godz. 13.00, na otwarcie wystawy czasowej pt. "Bursztyn i inne żywice kopalne" (kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1J, siedziba Centrum).

 

8.07.2015 r.

Dnia 8 lipca 2015 r. (środa), o godz. 10.00, w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. K. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się seminarium mgr Moniki Drężek pt. „Zróżnicowanie gatunkowe oraz antybiotykooporność Staphylococcus sp. izolowanych od łosia (Alces alces L.)“

 

7.07.2015 r.

Wydziałowa Komisja Doktorska Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr inż. Macieja Karpowicza pod tytułem: „Lokalne i regionalne czynniki kształtujące strukturę zooplanktonu skorupiakowego siedlisk systemu rzecznego Narwi”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r., w budynku Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, sala nr 2060, początek o godz. 10.00.

Promotor:

Dr hab. Jolanta E. Ejsmont-Karabin; Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Promotor pomocniczy:

Dr Magdalena Grabowska; Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ryszard J. Kornijów;  Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. inż. Robert Czerniawski; Katedra Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku,  ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, sala 1102.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie interne-towej Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

 
6.07.2015 r.
Dnia 6 lipca 2015 r. (poniedziałek), o godz. 13.00, w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. K. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się seminarium mgr Iwony Biziewskiej pt. „Rola 24-epibrassinolidu w hodowli ogórka siewnego eksponowanego na działanie ołowiu“.
 

2.07.2015 r.

Dziekan oraz Komisja ds. przewodów doktorskich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia przy Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają, że 2 lipca 2015 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w siedzibie Instytutu Biologii przy ul. K. Ciołkowskiego 1J w sali 2060 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czajkowskiej na temat: "Polimorfizm genów szlaku przemian kwasów tłuszczowych a profil lipidowy błon komórkowych i tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej"

Promotor:

prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan M. Wójcik, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej 

im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Z rozprawą można się zapoznać w bibliotece Instytutu Biologii. Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Dziekan Wydziału Biologiczno-chemicznego                                                                                 

dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB

 

1.07.2015 r.

W środę, 1 lipca 2015 r. , o godz. 13.00, w sali 2058 Instytutu Biologii (ul. K. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się wykład przedhabilitacyjny dr Danuty Drzymulskiej pt. „Ewolucja jezior humusowych w Wigierskim Parku Narodowym od schyłku ostatniego zlodowacenia".

 

25.06.2015 r.

Komisja ds. przewodów doktorskich przy Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersyte-tu w Białymstoku zawiadamia, że dnia 25 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w Białymstoku, przy ul. K. Ciołkowskiego 1J, w sali nr 2060, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Andrzeja Łukasza Różyckiego na temat: „Fenologia rozrodu i produkcja jaj mew: uwarunkowania i konsekwencje w warunkach środkowej Wisły”

Promotor:

Pan prof. dr hab. Janusz Z. Uchmański

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Katedra Teoretycznych Podstaw Ochrony Środowiska

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jerzy R. Bańbura

Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej

Pan dr hab. Andrzej K. Gębczyński

Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Ekologii Zwierząt

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białym-stoku, przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J.

Przewodnicząca Komisji ds. przewodów doktorskich

/-/ prof. dr hab. Emilia A. Brzosko 

 

23.06.2015 r.

"Obrazowanie 3D- rozwiązania dla mikroskopii" - seminarium.

Zob. szczegóły

 

18.06.2015 r.

Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy serdecznie zapraszają 18 czerwca (czwartek), godz. 13.00, na uroczyste otwarcie Centrum (ul. K. Ciołkowskiego 1J), którego dokona Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Leonard Etel.

 

16.06.2015 r.

Dnia 16 czerwca 2015 r. (wtorek), o godz. 13.00,  w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. K. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się wykład przedhabilitacyjny dr Agnieszki Ścibior (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) pt. „Wanad i jego interakcje z magnezem - badania w modelu doświadczalnym in vivo“.

 

9.06.2015 r.

Dnia 9 czerwca 2015 r. (wtorek), o godz. 13.00,  w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się wykład dr hab. Anetta Borkowska pt. „Tasmania – gdzie diabeł mówi dobranoc“.

 

21.05.2015 r.

Imprezy - kliknij vvv

 

W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i 18-stki UwB organizujemy (IB) z prawnikami dochodzenie detektywistyczne pt: "Zbrodnia to niesłychana … – odkryj tajemnice kampusu z biologami i prawnikami" (22.05.2015 r.). Na dziedzińcu wewnętrznym Instytutu Biologii odkryto ciało Profesora, który pracował nad bardzo ważnym odkryciem. Sprawa jest bardzo tajemnicza ... Do rozwiązania zagadki potrzebne będą analizy DNA, pyłków roślin, owadów, śladów krwi, odcisków palców itp. Na miejscu ujawnienia zwłok zjawi się prokurator i lekarz sadowy. Zapraszamy do wspólnej pracy detektywistycznej.

więcej informacji

 

19.05.2015 r.

19 maja 2015 r. (wtorek), o godz. 1300,  w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się wykład dr hab. Lidii V. Vetchinnikovej (Forest Research Institute Karelian Research Centre of RAS) pt. „Curly Birch: areal, biological characteristics, resource dynamics, and reproduction“.

 

16.05.2015 r.

Noc Muzeów - szczegóły

 

14.05.2015 r.

Uniwersytet w Białymstoku po raz trzeci włączył się do międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin 2015” („Fascination of Plants Day 2015”). W czwartek, 14 maja, pracownicy Instytutu Biologii zapraszają na kilka godzin ciekawych warsztatów i wykładów w nowym kampusie.

więcej

 

9-05.2015 r.

9 maja Uniwersytet w Białymstoku po raz trzeci zaprezentuje się na Pikniku Naukowym w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji to „Światło”. 

Wydziały UwB przygotowały więc sześć tematycznych atrakcji naukowych. Instytut Biologii zademonstruje rośliny, które mogą być biofabrykami przetwarzającymi światło. Odwiedzający przekonają się doświadczalnie, że w liściach znajduje się nie tylko zielony barwnik (będą mogli zaobserwować fluorescencję chlorofilu). Sami będą mogli zrobić „fizjologiczne obrazki” na różnych liściach i zabrać je do domu. 

więcej

 

8-9.05.2015 r.

Pięć wystaw tematycznych będzie można zobaczyć w najbliższy piątek i sobotę w nowej siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku. Jedna z nich będzie pokazywana po raz pierwszy. Wszystkie zostały wzbogacone o eksponaty zakupione dzięki dotacjom unijnym. I właśnie z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich będą prezentowane 8 oraz 9 maja.

szczegóły

 

27.04.2015 r.

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. Projekty naukowo-badawcze powinny być zgodne z zadaniami badawczymi zgłoszonymi przez kierowników poszczególnych Zakładów Instytutów Biologii i Chemii do realizacji w 2014 roku.
Dokumentację wniosków w trzech egzemplarzach proszę składać do sekretariatów Instytutów Biologii i Chemii w terminie do 27 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00. Ewentualne zapytania proszę kierować do dr hab. Joanny Karpińskiej lub do dyrektorów instytutów.

Wykaz tematów zgłoszonych w ubiegłym roku
Dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB
Prodziekan 
Wydziału Biologiczno-Chemicznego 
ds. naukowych

 

22-24.04.2015 r.

22-24 kwietnia - Dni Kampusu - „KampDays 2015”;  szczegóły

 

21.04.2015 r.

Dnia 21 kwietnia 2015 r. (wtorek), o godz. 13.00,  w sali nr 2058 Instytutu Biologii (ul. Ciołkowskiego 1J) odbędzie się seminarium mgr Pauliny Sylwii Kamińskiej pt. "Filogenetyczne i populacyjne aspekty zmienności genomowej przedstawicieli grupy Bacillus cereus z gleby Euroazji, Afryki oraz Ameryki Południowej“.

 

17.04.2015 r.

W piątek  17 kwietnia w Instytucie Biologii odbyły się zajęcia dla uczniów 3-cich klas IV LO w Białymstoku w ramach umowy o współpracy podpisanej przez Dziekan Wydziału Wydział Biologiczno-Chemicznego oraz Dyrekcję IV LO. Tegoroczni maturzyści mieli okazję na własne oczy przekonać się, że ”krew nie woda”, poznać „moc własnej śliny” oraz „wziąć pod lupę dodatki do żywności”. A wszystko to w nowoczesnych laboratoriach naszej nowej siedziby. Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć nieco tajniki pracy biologa i zainteresować nią być może naszych przyszłych studentów. A tymczasem życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia na maturze.

zdjęcia

 

17.04.2015 r.

W piątek, 17 kwietnia 2015 r. w Instytucie Biologii UwB odbył się drugi etap pierwszej edycji Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 25 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące nr 1, 2, 3 oraz 4 w Białymstoku, 1 Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, 1 Liceum Ogólnokształcące w Łapach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckim.

 

31.03.2015 r. 

31 marca 2015 roku, w auli Instytutu Biologii UwB odbyło się Inauguracyjne Seminarium Feynmana. Seminarium zorganizowała Fundacja Feynmana we współpracy z Wydziałem Fizyki UwB oraz Wydziałem Biologiczno-Chemicznym UwB .  Fundacja Feynmana będzie organizować cykliczne spotkania z młodzieżą szkolną oraz nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ich celem jest z jednej strony przyciągnięcie młodych ludzi na studia z fizyki, biologii i chemii, z drugiej zaś wypracowanie systemowych sposobów wsparcia systemu szkolnictwa ze strony Uniwersytetu zmierzających do przywrócenia spójności kształcenia.

 

19-20.03.2015 r.

 Dni Otwarte Wydziału Biologiczno-Chemicznego:   19-20 marca 2015 r.

Instytut Biologii, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J (kampus)

[Zapraszamy!] [plakat] [atrakcje 19.03] [atrakcje 20.03]

 

18.03.2015 r.

18 marca dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Instytut Biologii UwB) otrzymał nominację profesorską z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. Gratulujemy!

zdjęcie 1 :: zdjęcie 2 :: zdjęcie 3 :: zdjęcie 4 

 

Autorem powyższych zdjęć jest:

Wojciech Olkuśnik

Fotograf Prezydenta RP

Biuro Prasowe

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

12.03.2015 r.

Pracownicy Instytutu Biologii prowadzący badania dotyczące ewolucji strategii rozrodczych u storczykowatych nawiązali współpracę z Politechniką Białostocką w ramach wykorzystania usługi powszechnej archiwizacji  www.platon.pionier.net.pl/online/archiwizacja.php

Film dotyczący wykorzystania the cloude services przez pracowników Zakładu Botaniki dostępny na stroniehttp://tv.pionier.net.pl/_player?id=4708&layout=1&logopos=1&playertype=1

 

12-14.03.2015 r.

Centrum Nauki Kopernik w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym

Impreza potrwa trzy dni: od 12 do 14 marca. W czwartek zapraszamy w godz. 10-16, w piątek w godz. 9-15, a w sobotę w godz. 11-17 do Kampusu (Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, ul. Ciołkowskiego 1J).

Wystawa „Eksperymentuj” jest propozycją Centrum Nauki Kopernik, skierowaną do publiczności w każdym wieku. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzają ciekawość świata i wobraźnię, dogłębnie wyjaśniają zjawiska naukowe.

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze zaprezentuje swoje ekspozycje dotyczące m.in. przyrody Podlasia, po raz pierwszy w nowej siedzibie.

Wstęp na wystawy jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy. Rejestracja chętnych w czwartek (5.03) i piątek (6.03) w godz. 11-16 pod numerem telefonu: 85 732 02 88.  

 

12.03.2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego na spotkanie z Władzami Rektorskimi, które odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 2001 w budynku Instytutu Chemii w Kampusie przy ul. Ciołkowskiego 1K.
Iwona Ciereszko 
Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego

 

10.03.2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 marca 2015 r. (wtorek) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Adam Więcko zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ zlewni i właściwości fizyko-chemicznych wody na biomasę mykoplanktonu rzek północno-wschodniej Polski" - początek o godz. 13.30 (sala nr 2060 – kampus).

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem,

/-/ dr hab. Adam M. Tylicki

 

3.03.2015 r.

Dnia 3 marca 2015 r. (wtorek), o godz. 13.30,  w sali nr 2060 Instytutu Biologii (ul. K. Ciołkowskiego 1J - kampus) odbędzie się wykład przedhabilitacyjny dr. Karola Zuba

„Być albo nie być… dużym czyli o wpływie masy ciała i tempa metabolizmu na śmiertelność małych ssaków“

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

/-/ dr hab. Adam Tylicki

luty 2015 r.

EPSO News, biuletyn the European Plant Science Organization, poświęcił specjalny dodatek "EPSO Special Feature: Plant Science in Poland" (luty 2015 r.) polskim biologom roślin, w tym pracownikom Instytutu Biologii UwB.

EPSO News

EPSO - Special Feature

 

26.02.2015 r.

26 lutego swoje święto obchodzą dinozaury. Dzień Dinozaura w tym roku obchodzony jest również na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajęcia zorganizowane przez studentów Koła Naukowego Biologów w Instytucie Biologii i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy ma na celu zapoznanie najmłodszych uczniów z wymarłymi gadami ery mezozoicznej.

szczegóły i harmonogram

 

24.02.2015 r.

Dziekan oraz Komisja ds. przewodów doktorskich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia przy Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają, że 24 lutego 2015 r. (wtorek), o godzinie 10:30, w siedzibie Instytutu Biologii przy ul. K. Ciołkowskiego 1J w sali 2060 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julity Sadowskiej na temat: „The parental investment capacity and basal metabolic rate correlation in mammalian endothermy evolution (Związek wydajności reprodukcji i tempa metabolizmu podstawowego a ewolucja stałocieplności u ssaków”)

Promotor:  dr hab. Andrzej Gębczyński, Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci:  prof. dr hab. Jerzy Bańbura, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Elżbieta Król, University of Aberdeen

 

Z rozprawą można się zapoznać w bibliotece Instytutu Biologii. Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PDF 

 

2-9.02.2015 r.

Rekrutacja na staże w projekcie „Czas na staż”!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-9 lutego 2015 r. odbędzie się rekrutacja na staże odbywające się w terminie marzec-maj 2015 r.

szczegóły

 

20.01.2015 r.

Dnia 20 stycznia 2015 r. (wtorek), o godz. 13.30,  w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się wykład przedhabilitacyjny dr inż. Magdaleny Grabowskiej pt. „Rola sinicowych zakwitów wody w ekosystemach nizinnych sztucznie zmienionych“.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

                                                                                            /-/ dr hab. Adam Tylicki

 

9.01.2015 r.

Noc Biologów w Instytucie Biologii! (szczegóły)

 

 

22.12.2014 r.

Dnia 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek), o godz. 11.00,  w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się wykład przedhabilitacyjny dr. Piotra Jadwiszczaka pt. "Historia ewolucyjna paleogeńskich i neogeńskich pingwinów antarktycznych". Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych

/-/ dr hab. Adam Tylicki

 

2.12.2014 r.

KAWA.SKA Spółka z o. o. i Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „Najnowsze techniki i ich zastosowanie w badaniach molekularnych” (prowadzący dr Piotr Grochowski), które odbędzie się 2 grudnia 2014 w Instytucie Biologii w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B, o godzinie 13.15, sala nr. 6 .

 

szczegóły

 

25.11.2014 r.

Dziekan oraz Komisja ds. przewodów doktorskich przy Radzie Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają, że dnia 25 listopada 2014 r. o godz. 10.00 W Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20B, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Świsłockiej na temat "Struktura genetyczna populacji łosia (Alces alces) w dolinie Biebrzy".

 

szczegóły

 

13-14.11.2014 r.

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów "Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy", która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2014 roku na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Konferencja jest skierowana do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych z polskich i zagranicznych uczelni. Głównym jej celem jest umożliwienie prezentacji swoich badań, w tym roku także w zakresie nauk przyrodniczych. Organizowana konferencja - po raz pierwszy będzie miała charakter międzynarodowy. Wynika to z chęci zacieśnienia współpracy młodych naukowców prowadzących badania w swoich dziedzinach.

 

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na znaczne zainteresowanie termin zgłoszeń został przedłużony do 17 października.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na stronie http://www.knd.uwb.edu.pl

 

Załączniki:

 

  • zaproszenie/invitation PL ENG RUS

  • nowy termin nadsyłania zgłoszeń/new deadline PL ENG RUS

 

30.10.2014 r.

Godziny dziekańskie od 8.00 do 10.00 (czwartek, 30 X).

 

3.10.2014 r.

Immatrykulacja studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się 3 października 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w Auli Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 

szczegóły

lokalizacja nowego kampusu

 

3.10.2014 r.

3 października 2014 roku (piątek) -  od 8.00 do 13.00 godziny dziekańskie dla studentów pierwszych lat studiów kierunku: biologia, chemia i ochrona środowiska.

 

1.10.2014 r.

W dniu 1.10.2014r., o godz. 10:00, w sali nr 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się spotkanie I roku Biologii z opiekunem roku - dr Izabelą Tałałaj. W czasie spotkania zostaną omówione bieżące sprawy organizacyjne. 

Uwaga! 

Uprasza się I rok Biologii o zapoznaniem się z podziałem na grupy i planem zajęć, które od 29 września (poniedziałek) zostaną wywieszone w Instytucie Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) na tablicy ogłoszeń (I piętro). Uprasza się o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy, od kiedy rozpoczynają się poszczególne zajęcia!

 

12.08.2014 r.

Do końca października potrwa jesienny Obóz "Akcja Siemianówka" zorganizowany przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. 

więcej informacji

 

1.07.2014 r.

Dnia 1 lipca 2014 r., o godz. 13.00,  w s. nr 6 Instytutu Biologii odbędzie się wykład dr Pawła Brzęka "Plastyczność fenotypowa ontogenezy fizjologii trawienia u piskląt gniazdowników".

 

30.06.2014 r.

Z głębokim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 2014 r. odeszła od nas Pani Profesor Alina Myrcha, Twórczyni naszego Instytutu oraz współtwórczyni jego sukcesów naukowych i dydaktycznych, nauczyciel i wychowawca młodzieży akademickiej. Odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi,

w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pełniąca w naszej Uczelni funkcję Prodziekana, Dziekana i Prorektora oraz wieloletniego Dyrektora naszego Instytutu. Odszedł od nas Wielki Człowiek oraz Nieprzeciętny Naukowiec, jeden z największych autorytetów, wybierany do wielu gremiów naukowych. W Osobie Pani Profesor żegnamy Mistrza i Uczonego, Człowieka wielkiego umysłu i serca. Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Biologii

 

zdjęcie Pani Profesor

notka biograficzna

 

informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych

 

25.06.2014 r.

Dnia 25 czerwca 2014 r. (środa), o godz. 13.00,  w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się wykład dr Katarzyny Jadwiszczak "Struktura genetyczna populacji Betula humilis Schrk. i B. nana L. jako efekt postglacjalnej historii brzóz".

 

10.06.2014 r.

Poster mgr Magdaleny Świsłockiej (Zakład Zoologii Kręgowców IB) pt. "Complex patterns of population genetic structure of moose, Alces alces after recent spatial expansion in Poland revealed by sex-linked markers" otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Molecular Research in Animal Science" (Uniwersytet Rolniczy wKrakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Kraków 9–10.06.2014 r.).

 

---

"Czas na staż" -  w ramach projektu zorganizowane zostaną trzymiesięczne staże (100 godzin miesięcznie), płatne (1800 zł/m-c) w całości ze środków projektu dla 296 studentów UwB, którzy w roku akademickim 2014/2015 będą studentami studiów stacjonarnych:

 

  • II roku studiów 2 stopnia oraz III roku studiów 1 stopnia z kierunków: biologia, chemia, ekonomia, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, zarządzanie

 

  • III roku studiów 1 stopnia z kierunków: fizyka medyczna, informatyka i ekonometria

 

 Zobacz szczegóły na stronie projektu: http://czasnastaz.uwb.edu.pl/

 

---

Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego ogłosił konkurs na finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (z przyznanej dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2014).

Projekty naukowo-badawcze powinny być zgodne z zadaniami badawczymi zgłoszonymi przez kierowników poszczególnych Zakładów Instytutów Biologii i Chemii do realizacji w 2014 roku. Dokumentację wniosków w trzech egzemplarzach proszę składać do sekretariatów Instytutów Biologii i Chemii w terminie do 26 maja 2014 r. do godz. 14.00.

Ewentualne zapytania proszę kierować do dr hab. Joanny Karpińskiej lub do dyrektorów instytutów. 

Pliki do pobrania - w zakładce „Badania naukowe”.

 

22-25.05.2014 r.

W dniach 22-25 maja 2014 roku w Stacji Terenowej Instytutu Biologii UwB odbędą się warsztaty „W sieci zależności – rośliny, zwierzęta, grzyby jako obiekty badań koewolucji”. Warsztaty są finansowane i organizowane przez Polską Akademię Nauk na wniosek Komitetu Ekologii PAN i Zakład Botaniki, Instytutu Biologii, UwB.

   Głównym celem warsztatów jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy naukowcami badającymi zależności między organizmami, reprezentującymi różne dziedziny biologii oraz dyskusja na temat ważnych problemów ogólnobiologicznych, szczególnie z zakresu ekologii i ewolucji.  

   W ramach warsztatów planowane są wykłady doświadczonych badaczy oraz krótkie wystąpienia młodych naukowców, z naciskiem na służącą wymianie poglądów dyskusję. Relacje między organizmami omawiane będą również w aspekcie szerokiego spektrum metod badawczych stosowanych przez specjalistów reprezentujących różne dziedziny biologii. Metodyce poświęcona będzie część terenowa warsztatów, w ramach której zaprezentowane zostaną metody stosowane m.in. w badaniu systemów rozrodu roślin, dotyczące wpływu behawioru zapylaczy na sukces reprodukcyjny roślin, rozprzestrzeniania roślin przy udziale zwierząt. 

   Zasadnicza część warsztatów odbędzie się 23 i 24 maja. 

Bliższe informacje można uzyskać u pracowników Zakładu Botaniki.

tematy wystąpień

 

19-20.05.2014 r.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów serdecznie zaprasza wszystkich Pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego na Dni Wydziału, które odbędą się 19-20 maja 2014 r.

szczegóły

 

9-10.05.2014 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy.

szczegóły

 

6.05.2014 r.

W dniu 6 maja 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Aneta Adamczuk (studia doktoranckie w zakresie biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Modyfikacje morfogenezy lnu oleistego i włóknistego (Linum usitatissimum L.) w kulturach tkankowych in vitro”.

 

29.04.2014 r.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Emilia Murawska (studia doktoranckie w zakresie biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Struktura genomu i entomopatogenność szczepu Bacillus thuringiensis podgat. thuringiensis IS5056”.

 

---

Zdję™cia z warsztatów plastycznych Kolorowy ś›wiat pisanek, które odbył‚y się™ 12.04.2014 r. zobacz

 

15.04.2014 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B), odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Urszula Biereżnoj-Bazille (studia doktoranckie w zakresie biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. „Biologia, demografia i różnorodność genetyczna niebielistki trwałej Swertia perennis L.”.

 

11.04.2014 r.

W piątek, 11 kwietnia 2014 r., nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał prof. Jan Taylor z Zakładu Ekologii Zwierząt naszego Instytutu. Gratulacje!

 

11.04-4.05.2014 r.

Instytut Biologii, Biblioteka Uniwersytecka i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze zapraszają na wystawę O jajku... prawie wszystko.

11.04.2014 r., o godz. 11.00, na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A odbędzie się otwarcie w/w wystawy. Po otwarciu,  o godz. 11.30, wykład „Przyrodnicze i kulinarne osobliwości jaj ptasich” wygłosi dr hab. Mirosław Ratkiewicz prof. UwB. Wystawa będzie czynna od 12.04 do 4.05 br. (godz. 9.00-18.00) w na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia (Ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok).

pobierz plakat

Nowość! Film z wykładu dr hab. M. Ratkiewicza

 

10.04.2014 r.

Dnia 10 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 12.00, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się wykład Asist. Prof. Dr. Evrim SÖNMEZ (Department of Biology, Faculty of Science and Letters, Sinop University, Turcja) pt. "Effects of temperature on insect physiology and fatty acid metabolism".

 

3.04.2014 r.

Wydziałowa Komisja Doktorska Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Ewy Żebrowskiej pod tytułem: „Mechanizmy zwiększające dostępność fosforanów u owsa (Avena sativa L.)”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 r. (czwartek), w budynku Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, sala nr 6, początek o godz. 12.00.


Promotor:
Dr hab. Iwona Ciereszko profesor UwB
Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk,
Dr hab. Andrzej Bajguz profesor UwB
Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku.


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B.

pełna treść ogłoszenia

 

1.04.2014 r.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B), odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Justyna M. Drewnowska (studia doktoranckie w zakresie biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Struktura genetyczna Bacillus cereus sensu lato ze środowisk naturalnych północno-wschodniej Polski.”

 

26.03.2014 r.

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził 26 marca 2014 r. kolejne nowe propozycje w ofercie edukacyjnej uczelni na rok akademicki 2014/2015. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia to m.in. interdyscyplinarny kierunek przyroda (obszar nauk przyrodniczych)

 

18.03.2014 r.

W dniu 18 marca 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w s. 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Marta H. Czernik (studia doktoranckie w zakresie biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny europejskiej w Polsce”.

 

14-15.03.2014 r.

Dni Otwarte Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

Imprezy w Instytucie Biologii: 14 marca, 15 marca.

 

11.03.2014 r.

W dn. 11.03.2014 r. (o godz. 13.30), w s. 6 Instytutu Biologii UwB, odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Maciej Matosiuk (studia doktoranckie w zakresie biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. "Hybrydyzacja i introgresja genów między sarną europejsjką a sarną syberyjską".

 

6-8.03.2014 r.

W dniach 6-8.03.2014 r., w auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (dawny Pałac Branickich), odbędzie się sesja naukowa "Człowiek - projekt czy przypadek?". Organizatorami sesji są: Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Dnia 8 marca 2014 r., o godz. 19.00, wykład wygłosi prof dr hab. Marek Konarzewski, na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

3.03.2014 r.

87 studentów biologii, ochrony środowiska i chemii skorzysta z płatnych trzymiesięcznych krajowych staży studenckich, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Czas na staż”, wyłonionego w konkursie 2/POKL/4.1.1/staże/2013. staże będą dostępne już w nowym roku akademickim 2014/2015.

szczegóły

 

25.02.2014 r.

We wtorek 25 lutego 2014 r. o godzinie 12.15 w sali 203 Wydziału Fizyki UwB (ul. Lipowa 41) dr hab. Jan Cieśliński (Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku) wygłosi referat pt. "Projekt Radykalnej Reformy Polskiego Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższego".

szczegóły

 

25.02.2014 r.

W dniu 25 lutego 2014 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym Mgr Magdalena Fiłoc (Instytut Biologii UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. „Postglacjalne zmiany roślinności Wigierskiego Parku Narodowego na tle chłodnych oscylacji limatycznych”.

 

---

"Jestem na pTAK"  - film(ik) dotyczący jesiennego obozu Siemianówka prowadzonego przez Koło Naukowe Biologów.

zobacz

 

21.01.2014 r.

W dniu 21 stycznia 2014 r. (wtorek), o godz. 12.30, w sali 6 (Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Maciej Karpowicz (Instytut Biologii UwB) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt. „Lokalne i regionalne czynniki kształtujące skład gatunkowy i liczebność zooplanktonu skorupiakowego siedlisk nizinnego systemu rzecznego”.

 

20.01.2014 r.

WARSZTATY BIOLOGICZNE w Instytucie Biologii. Już w poniedziałek 20. stycznia br. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą uczestniczyli w warsztatach pt. „Zobacz kotku co masz w środku….”. Uczestnicy warsztatów zajrzą do wnętrza komórek nie tylko roślinnych, ale i własnych! Przekonają się, że metody biologii molekularnejmożna zastosować zarówno w laboratorium jak i we własnej kuchni!
Jest to jedno z kilku proponowanych zajęć z ramach comiesięcznych spotkań uczniów z naukami biologicznymi organizowanych przez pracowników Zakładu Fizjologii Roślin Instytutu Biologii. 
Więcej tematów i informacji w załączniku.

 

14.01.2014 r.

14 stycznia 2014 r. (wtorek), o godz. 13.45, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się otwarte seminarium, na którym mgr Marta Emilia Szal (Instytut Biologii) zaprezentuje założenia swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Naturalne i antropogeniczne zmiany roślinności Pojezierza Mrągowskiego w młodszym holocenie”.

 

10.01.2014 r.

Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza serdecznie wszystkich chętnych na kolejną już Noc Biologów, 10 stycznia 2014 r.. W długi zimowy wieczór organizatorzy poszczególnych imprez przybliżą nam (czasem z przymrużeniem oka...) świat bakterii, roślin, zwierząt i DNA. Wszystkie imprezy odbędą się w budynku Instytutu Biologii przy ulicy Świerkowej 20B (dojście także od ulicy Wiejskiej). Głównym odbiorcą Nocy Biologów są dzieci i młodzież, zapraszamy jednak także ich rodziców (zarówno grupy zorganizowane jak i indywidualnie). Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności (ważne dla organizatorów poszczególnych imprez, zwykle liczba miejsc na sali jest ograniczona).

 szczegóły

 

20.12.2013 r.

Wydziałowa Komisja Doktorska Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w przewodzie doktorskim prowadzonym na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) mgr Joanny Sabiny Bołtruszko, tytuł rozprawy: „Skład gatunkowy i liczebność Rotifera z epizoonu wybranych małży z rodziny Unionidae” Publiczna obrona odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. (piątek) w budynku Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, sala nr 6, początek o godz. 10.00.
Promotor:
Dr hab. Jolanta E. Ejsmont-Karabin
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Recenzenci:
Dr hab. Irena M. Bielańska-Grajner
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii
Dr hab. Natalia M. Kuczyńska-Kippen
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii Wydziału Biologicz-no-Chemicznego UwB, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

PDF

 

19.12.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że dwoje pracowników naszego Instytutu otrzymało granty w ramach unijnego programu SYNTHESYS (strona programu).

Dr Agata Kostro-Ambroziak będzie realizowała projekt pt. Distinct species or intraspecific polymorphism: how many species of Dyspetes Fӧrster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae) occur in Europe? w sztokholmskim Naturhistoriska riksmuseet, natomiast mgr Łukasz Ołdakowski w celu realizacji projektu pt. Do small mammals follow Bergmann's rule? A case study of terrestrial bank vole Myodes glareolus and subterrenean European mole Talpa europaea wyjedzie do paryskiego Museum National d’Histoire Naturelle. Gratulacje!

 

17.12.2013 r.

Dnia 17 grudnia 2013 r. (wtorek), o godz. 13.45, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium mgr Magdaleny Siemieniuk pt. "Metaboliczne uwarunkowania odpowiedzi na oksytiaminę komórek nowotworowych i grzybów drożdżopodobnych".

 

12.12.2013 r.

Dnia 12 grudnia 2013 r. (czwartek), o godz. 13.00, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium mgr Urszuli Czyżewskiej (IB) pt. "Biochemiczne i molekularne cechy szczepów Malassezia pachydermatis izolowanych od psów z i bez objawów otitis externa". 

 

4-6.12.2013 r.

Wydział Biologiczno-Chemiczny jest jednym z organizatorów imprezy, pracownicy Instytutu Biologii uczestniczą w pracach Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego oraz wezmą udział w obradach. 

 

 

4.12.2013 r.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w przewodzie doktorskim prowadzonym na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) mgr Ewy Olchowik-Grabarek, tytuł rozprawy: „Antyoksydacyjna aktywność tanin sumaka octowca (Rhus typhina L.) i ich wpływ na błony biologiczne” Publiczna obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. (środa) w budynku Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, sala nr 6, początek o godz. 10.00.

Promotor:
Prof. dr hab. Maria Zamarajewa (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii)
Recenzenci:
Prof. dr hab. Teresa B. Gabryelak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej)
Prof. dr hab. Sławomir Strumiło (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii Wydziału Biologicz-no-Chemicznego UwB, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

PDF

 

27.11.2013 r.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego na Imprezę Andrzejkową, którą organizuje razem z wydziałami Matematyki i Informatyki oraz Pedagogiki i Psychologii.

Impreza odbędzie się we środę (27 listopada 2013r.) o godz 20:00 w klubie M7 przy ulicy Malmeda 7. Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową (wrssbch@gmail.com). Zrobimy listę wszystkich prowadzących, na podstawie której zostaniecie Państwo wpuszczeni do klubu. Prosimy również o zaznaczenie przy swoim nazwisku ewentualne osoby towarzyszące.

 

21.11.2013 r.

Dwa z sześciu grantów przyznanym naukowcom z Uniwersytetu w piątej edycji konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki wywalczyli pracownicy i doktoranci naszego Instytutu (cztery - osoby z naszego Wydziału). Dr Ada Wróblewska otrzyma ponad 560 tys. zł na badania nad rolą wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza. Grant mgr Justyny Małgorzaty Drewnowskiej dotyczy polimorfizmu genetycznego środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę. Gratulacje!

 

21.11.2013 r.

Pracownicy naszego Instytutu, dr Norbert Duda i mgr Paweł Mirski brali udział/reprezentowali UwB podczas GIS Day - międzynarodowym dniu promoującym technologie informacyjne.

materiał filmowy

 

15.11.2013 r.

Senat Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przyznał prof. dr hab. Markowi Konarzewskiemu z Instytutu Biologii UwB akademicki tytuł honorowy - Doktora Honoris Causa. Ceremonia wręczenia dyplomu odbędzie się 2.12.2013 r. w Poznaniu. Gratulujemy!

szczegóły

  

15-16.11.2013 r.

Dyrekcja Instytutu Biologii oraz Koło Naukowe Biologów serdecznie zapraszają na wykład i warsztaty Ochrona przyrody w procedurach prawnych” prowadzone przez dr. inż. Marka Sołtysiaka (Uniwersytet Śląski). Na wykład zapraszamy dnia 15. listopada 2013 r. o godz. 19.00 do stacji terenowej UwB w Gugnach. W dniu następnym (16. listopada br.), wszystkich zainteresowanych praktycznymi aspektami ochrony przyrody przy inwestycjach drogowych, zapraszamy na całodniowe warsztaty. Istnieje możliwość transportu do Gugien i noclegu.


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z mgr Adamem Hermaniukiem, pok. 305, tel. 85 745 7329, e-mail: adamher@uwb.edu.pl lub dr Agatą Kostro-Ambroziak, pok. 525, tel. 85 74573 58, e-mail: ambro@uwb.edu.pl


Dr inż. Marek Sołtysiak zajmuje się praktyczną ochroną płazów. Jest autorem inwentaryzacji i ekspertyz batrachologicznych oraz szeregu publikacji, w tym poradnika ochrony płazów przy inwestycjach drogowych. W 2010 roku był członkiem zespołu wykonującego strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Członek regionalnej komisji ds. OOS w Katowicach. Wykładowca przedmiotu ocena oddziaływania na środowisko. Od 2009 prezes Górnośląskie to Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka.

 

6.11.2013 r.

Uwaga!  6 listopada ruszył nabór uczestników do programu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”. Potrwa do 3 grudnia br. Stypendystami mogą być wyłącznie doktoranci, których prace doktorskie będą dotyczyły kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych, uznanych za istotne z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.  więcej 

 

5.11.2013 r.

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Adama Cudowskiego tytuł rozprawy:
„Ekohydrologiczne uwarunkowania występowania frakcji żelaza i manganu w wodach Kanału Augustowskiego”.

Publiczna obrona odbędzie się w dniu 5 listopada 2013 r. (wtorek), w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, sala nr 6, początek o godz. 10.00.

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Górniak (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Siepak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
Dr hab. inż. Wojciech Dobicki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

pełna treść zawiadomienia do pobrania

 

29.10.2013 r.

Dr hab. Izabela Święcicka Kierownik Zakładu Mikrobiologii IB UwB bierze udział w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG”. Gratulacje!

szczegóły

 

29.10.2013 r.

Godziny dziekańskie dla pierwszych lat studiów - 8.00-10.00 dn. 29.10.2013 r. (w związku z otrzęsinami I roku: biologia, chemia i ochrona środowiska).

 

28.10.2013 r.

Serdecznie zapraszamy na Otrzęsiny Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

szczegóły

 

---

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Naukowego uprzejmie informuję, że w dniach 4–6 grudnia 2013 r. w Białowieży odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i polityka zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie statystyczne” organizowana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ośrodków naukowych, urzędów statystycznych, instytucji administracji publicznej oraz innych podmiotów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju.
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.stat.gov.pl/bialystok/69_1konferencja_PLK_HTML.htm oraz www.weiz.uwb.edu.pl/
Uwaga: Komitet Organizacyjny przedłużył termin zgłoszenia udziału w konferencji do 31 października 2013 r.
Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w obradach i proszę o upowszechnienie informacji o konferencji wśród współpracowników.
Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku

 

15.10.2013 r.

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza we wtorek 15 października o godz. 13.00 do holu na drugim piętrze nowego budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii na oficjalne otwarcie wystawy "Duże i małe ssaki Podlasia".Po otwarciu wystawy na kinowym ekranie Auli nr 1 dr Janusz Kupryjanowicz przedstawi Państwu autorską prezentację slajdów „Ptaki i ssaki Podlasia”.   

plakat

 

 

9.10.2013 r.

 Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesora Michała Święckiego, wieloletniego pracownika naszego Instytutu, nauczyciela i wychowawcy młodzieży akademickiej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie, współpracownikom i przyjaciołom serdecznie współczujemy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 października br. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, początek o godz. 11.00.
                                                                                     

                                                          Dyrekcja Instytutu Biologii 

klepsydra

notka biograficzna

 

 

---

Rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie biologii została przedłużona do 20 października 2013 r. 

strona studiów

 

---

Ukazała się drukiem książka "Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzętach i roślinach" pod red. naukową Jana R.E. Taylora. Książkę można nabyć w bibliotece Instytutu Biologii w promocyjnej cenie 35 zł.

więcej

 
10.10.2013 r.

Studenci Biologii i Ochrony Środowiska reprezentowali Żaków UwB na ulicach Białegostoku (w ramach inaugracji roku akademickiego).

fot.1 :: fot. 2 :: fot. 3 :: fot. 4 :: fot. 5

 

10.10.2013 r.

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2013/2014, dzień 10 października 2013 r. będzie Dniem Rektorskim. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 

 

2.10.2013 r.

Immatrykulacja studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku kierunek: BIOLOGIA, CHEMIA, OCHRONA ŚRODOWISKA odbędzie się 2 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 94 (aula) w budynku Wydziału Filologicznego UwB, Plac Uniwersytecki 1. W dniu 2 października 2013 r.
GODZINY DZIEKAŃSKIE dla pierwszych lat studiów (I i II stopień) trwają do godz. 14.00.
szczegóły

 

30.09.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB otrzymał wysoką kategorię naukową A. Kategorie są przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

szczegóły

 

17.09.2013 r.

Akcja Siemianówka” gospodarzem kursu obrączkarskiego

Obóz Akcji Siemianówka, prowadzony przez studentów Koła Naukowego Biologów, w tym roku po raz kolejny został wybrany na miejsce praktycznej części kursu obrączkarskiego. Akcja Siemianówka jest najczęściej wybieranym obozem przez Krajową Centralę Obrączkowania Ptaków. Od 14 września, przez następnych kilka dni, około 20 osób z całej Polski jest egzaminowanych przez Tomasza Mokwa ze Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN. Do tej pory uprawnienia do obrączkowania ptaków zdobyło niespełna 400 osób w całej Polsce. Są wśród nich nasi obecni studenci: Ania Płowucha, Rafał Siuchno i Romek Sołowianiuk.

 

---

Warto rzucić okiem: krótkie filmy promocyjne naszego Wydziału "Od wybuchu do magistra".

przejdź

 

---

Uwaga studenci - nastąpiła zmiana poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akad. 2012/2013!

szczegóły

 


4-6.12.2013 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku wraz z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziałem Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „EKONOMIA I POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. TEORIA I UJĘCIE STATYSTYCZNE” (Białowieża, 4-6 grudnia 2013 r.).


strona konferencji

 

6-7.09.2013 r.

 W dniach 6-7 września 2013 odbędzie się w Białymstoku II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska", organizowana przez Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 

program

przewodnik po sesji terenowej

 

18.06.2013 r.

W dniu 18 czerwca 2013 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Paweł Mirski (Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt. „Rola poligamii w ekspansji wierzby czarniawej Salix myrsinifolia”.

 

15.06.2013 r.

17. Piknik Naukowy w Warszawie. 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie zaprezentowały się trzy wydziały UwB, m.in. Wydział Biologiczno-Chemiczny. Goście mogli np. zobaczyć z bliska bagno i poznać jego mieszkańców: rośliny i zwierzęta. Miłośnicy ptaków dowiedzieli się jak i po co się je obrączkuje. Można było zrobić zdjęcie z królem bagien – łosiem. Pracownicy Instytutu Biologii opowiedzieli też i pokazali jak wygląda produkcja roślinnych pyłków, w jaki sposób są przystosowane do zapylania.  

Instytut Biologii na Pikniku Naukowym w Warszawie - zdjęcia

 

Konkurs - termin składania wniosków - 29.05 

Ogłaszam konkurs na finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich oraz stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku w 2013 roku. Projekty naukowo-badawcze powinny być zgodne z zadaniami zgłoszonymi przez kierowników poszczególnych Zakładów Instytutu Biologii do realizacji w 2013 roku.
Ogólna kwota środków przeznaczonych na finansowanie wynosi 41 420 zł.
Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 zł. Wnioski konkursowe należy składać w Sekretariacie Instytutu Biologii (pok. 216), do dnia 29 maja 2013 r. (termin upływa o godz. 14.00). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2013 r.
Dyrektor Instytutu Biologii
prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
 
1/ Zasady podziału dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. pobierz
2/ Wykaz zadań badawczych zgłoszonych do realizacji w 2013 r. pobierz
3/ Formularz projektu badawczego (wniosek).pobierz
4/ Kosztorys projektu badawczego. pobierz
5/ Wniosek o przyznanie stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich uczestniczącego w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. pobierz
6/ Rozliczenie finansowe projektu badawczego.pobierz

 

28.05.2013 r.

28 maja br. (godz. 13.30, s. 6 Instytutu Biologii UwB) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Edyta Jermakowicz (Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Filogeografia, różnorodność genetyczna i demografia borealno-górskiego storczyka Malaxis monophyllos (L.) Sw.”.

 

21-22.05.2013 r.
Studenci z Koła Naukowego Biologów Instytutu Biologii UwB zdobyli II miejsce za referat oraz I miejsce za poster podczas XLII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Gratulacje!

więcej

 

21.05.2013 r.

W dniu 21.05.2013 r. (wtorek), o godz. 14.00, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Tomasz Włodarczyk (Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Mieszanie składników zapachu identyfikacyjnego oraz rozpoznawanie swoich i obcych w mieszanych koloniach mrówek z udziałem gatunku Formica sanguinea”.

 

17.05.2013 r.

Dzień otwarty w Instytucie Biologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 17.05.2013 r. (piątek), godz. 10.00-13.00. 

Program

 

7-31.05.2013 r.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zapraszają na wystawę "Ptaki Polski" (7-31.05.2013 r., hol wystawowy Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A; wernisaż: 7.05, godz. 13.00). 

 

8-21.05.2013 r.

szczegóły

 

18.04 - 6.05.2013 r.

18.04 br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadał Pani dr hab. Emilii Brzosko (kierownikowi Zakładu Botaniki naszego Instytutu) tytuł profesora. Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbędzie się 6.05 w Warszawie. Gratulujemy!

 

kwiecień-maj 2013 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego na seminaria dotyczące zakupu aparatury naukowo-badawczej do Centrum BioNanoTechno2, w ramach projektu pn. „W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku”, realizowanego w ramach PORPW 2007-2013, I OS: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3: Wspieranie Innowacji.
(Program) <- uaktualniony!

 

18.05.2013 r.

Fascynujący Świat Roślin - Fascination of Plants Day
Pracownicy IB zapraszają na warsztaty i pokazy, które odbędą się z okazji drugiej już edycji międzynarodowego wydarzenia "Fascynujący Świat Roślin"!
 Wydarzenia i plan warsztatów dostępnych w naszej jednostce
 

23.04.2013 r.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B)odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Julita Sadowska(Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Związek wydajności reprodukcji i tempa metabolizmu podstawowego a ewolucja stałocieplności u ssaków”.

 

12-14.04.2013 r.

W dniach 12-14 kwietnia, w Stacji terenowej Instytutu Biologii w Gugnach, odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty Ekologii Fizjologicznej Komitetu Ekologii PAN.

Więcej infomacji
 

11.04.2013 r.

11 kwietnia 2013 r. (czwartek), o godz. 11.00, w sali 124 (I piętro), przy ul. Hurtowej 1 odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, którego program obejmuje kolokwium habilitacyjne dr Andrzeja K. Gębczyńskiego st. wykładowcy w Zakładzie Ekologii Zwierząt Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Po kolokwium, ok. godz. 12.40 przewidywane jest wygłoszenie przez dr. A. K. Gębczyńskiego wykładu habilitacyjnego. Tylko ta część posiedzenia będzie miała charakter otwarty.

Proponowane tematy wykładów habilitacyjnych
1) Naśladowanie ewolucji – do czego służą eksperymenty selekcyjne?
2) Ograniczenia energetycznych kosztów reprodukcji u ssaków.
3) Czy wszystkie ssaki są stałocieplne? – znaczenie heterotermii.

 

9.04.2013 r.

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza 9 kwietnia o godz. 10.00 (hol Instytutu Biologii) na wernisaż wystawy "Przyroda wokół mnie" prezentującej fotografie młodzieży szkolnej naszego województwa nagrodzone i wyróżnione w konkursie organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

26.03.2013 r.

W dniu 26 marca 2013 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Adam Hermaniuk (Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wielkości komórek na tempo metabolizmu oraz na tempo wzrostu i rozwoju płazów na przykładzie diploidalnych i triploidalnych żab wodnych (Pelophylax esculentus)”.

 

26.03.2013 r.

Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i firma Life Technologies ma przyjemność zaprosić Państwa na seminaria dotyczące zagadnień związanych z Sekwencjonowaniem Nowej Generacji (NGS), cytometrią przepływową oraz Digital PCR.

Więcej informacji

 

19.03.2013 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przyrodniczego, przedstawiającego rok z życia łosia. Nagranie zrealizowano głównie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego przy współpracy pracowników Instytutu Biologii UwB. 

Przejdź

 

5.03.2013 r.

Krótkometrażowy materiał filmowy (dzięki uprzejmości p. O. Aleksandrowicza) z nowej siedziby Instytutu Biologii in speLekka wersja (ok. 40 MB, format wmv), która powinna też ruszyć pod starszymi systemami operacyjnymi jest do pobrania TUTAJ.
 

 

13.02.2013 r.

"Spotkania z Biologią" w Instytucie Biologii UwB w tvp.pl zobacz 

 

 

12.02.2013 r.

12 lutego o godz. 9.30 w holu Instytutu Biologii UwB odbędzie się wernisaż wystawy "PRZYRODA WOKÓŁ MNIE" prezentującej prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w IV edycji konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych naszego województwa, a organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
zespół Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego
im. Profesora Andrzeja Myrchy 

 

31.01.2013 r.

31 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali 124 (I piętro) przy ul. Hurtowej 1 odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, którego program obejmuje kolokwium habilitacyjne dr Agaty N. Banaszek adiunkta w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Po kolokwium, ok. godz. 14.00 przewidywane jest wygłoszenie przez dr Agatę N. Banaszek wykładu habilitacyjnego. Tylko ta część posiedzenia będzie miała charakter otwarty.

                                               

Proponowane tematy wykładów habilitacyjnych

  • Wykorzystanie markerów molekularnych w egzekwowaniu prawa dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków.

  • Genetyczny ratunek w zarządzaniu małymi, zagrożonymi populacjami.

  • Filogeografia a identyfikacja jednostek ochrony w obrębie gatunku

 

29.01.2013 r.

29 stycznia 2013 r., godz. 13.30, sala 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr Magdalena Czajkowska (Instytut Biologii) zaprezentuje koncepcję rozprawy doktorskiej pt.: "Wpływ polimorfizmu genów szlaku przemian kwasów tłuszczowych na profil lipidowy błon komórkowych i tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej".

 

od 25 I 2013 r.

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza na wystawę Rośliny chronione i charakterystyczne dla Podlasia - 60 plansz graficznych prezentujących gatunki roślin występujących na naszym terenie zrealizowana w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wystawa znajduje się w holu Muzeum.

 

22.01.2013 r.

22 stycznia 2013 r. (godz. 13.30), w sali nr 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym dr Ireneusz Ruczyński (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży) wygłosi referat pt.: „Zmysły nie tak doskonałe, czyli dlaczego warto kojarzyć, pamiętać i być socjalnym w świecie nietoperzy”.

 

15.01.2013 r.

15 stycznia 2013 r., o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Victoria Bunik (Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa) wygłosi wykład pt.: "Thiamine-dependent enzymes: from enzymology to metabolic regulation and disease models".

 

11.01.2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na drugą edycję NOCY BIOLOGÓW !!!
Już w piątek 11 stycznia 2013 r. naukowcy kolejny raz wychodzą z ukrycia! Zapraszamy do odkrywania z nami tajników życia: od mikrobów po lwa!

Strona www wydarzenia

Facebook
 

 

 

 

 

10.01.2013 r.

 << kliknij aby powiększyć

 

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku  zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy fotografii z wyprawy naukowej "Odkrywanie przyrody Azji Środkowej". Otwarcie wystawy odbędzie się 10 stycznia 2013 roku o godz. 13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A (parter, hol wystawowy). Wystawę można zwiedzać do 30 stycznia 2013 roku. 

Po otwarciu wystawy przewidziane są dwa wykłady pracowników Uniwersytetu Warszawskiego:

  • prof. dr hab. B. Wiłkomirski i  dr hab. M. Suska-Malawska "Historia i przyszłość wymiany naukowej między Polską a krajami Azji Środkowej"

  • dr M. Mętrak "Klątwa białego złota - katastrofa Jeziora Aralskiego"

plakat

zaproszenie

folder

 

---

Dr Sebastian Maciak (Instytut Biologii UwB) znalazł się w gronie zwycięzców konkursu MNiSW „Mobilność Plus”. Otrzyma blisko 480 tys. dofinansowania na udział w projekcie „Analiza wzorców metylacji DNA w zależności od wielkości i złożoności genomów u żab z rodzaju Xenopus i ich hybryd”, realizowanego wspólnie z naukowcami z Virginia Polytechnic Institute and State University Virginia Bioinformatics Institute. Gratulacje! 

 

18.12.2012 r.

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Agaty Kostro-Ambroziak. Tytuł rozprawy: „Rewizja i filogeneza rodzaju Phytodietus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera, Ichneumonidae)”. Publiczna obrona odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek), w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, sala nr 6, początek o godz. 12.00.

szczegóły

 

10.12.2012 r. - 4.01.2013 r.

Materiał filmowy TVP Białystok z otwarcia wystawy

 (od 12. minuty 45. sekundy nagrania)

 

10.12.2012 r. - 10.03.2013 r.

Instytut Biologii UwB zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich do uczestnictwa w warsztatach przyrodniczych w czterech grupach tematycznych:

WODA – zbadaj, poznaj, oceń;

ŻYWNOŚĆ – czyli czy wiem co jem?;

CHEMIA ŻYCIA – czyli co buduje organizmy żywe?;

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DARWINEM – odtwarzanie filogenezy zwierząt.

Zajęcia laboratoryjno – wykładowe będą odbywały się w Instytucie Biologii (ul. Świerkowa 20b).

Szczegółowe informacje:

plik 1

plik 2

 

 29.11.2012 r.

Dnia 29.11.2012 r. odbędzie się założycielskie zebranie studenckiego Koła Naukowego Laboris. Osoby zainteresowane proszę o przybycie do sali nr 25 (Instytut Biologii), o godzinie 15.30. Działalność koła SKN Laboris obejmować będzie takie dyscypliny naukowe jak biotechnologia, mikrobiologia i biologia molekularna. Chętnych serdecznie zapraszamy. W razie pytań proszę dzwonić: 516 856 931. 

 

13.11.2012 r.

Wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów II roku drugiego stopnia serdecznie zapraszamy na seminarium Dr hab. Mirosława A. Ratkiewicza pod tytułem:  "Skuteczne pozyskiwanie środków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki". Seminarium odbędzie się w dniu 13 listopada br. (wtorek), początek o godz. 13.30, sala 6 (IB UwB).

 

8.11.2012 r.

8 listopada 2012 r.(czwartek), o godz. 10.00, w sali nr 124 w budynku Instytutu Chemii (Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku; przy ul. Hurtowej 1), odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach którego będzie miało miejsce kolokwium habilitacyjne dr Adama M. Tylickiego (Zakład Cytobiochemii Instytutu Biologii).

Po kolokwium, ok. godz. 12.00, planowane jest wygłoszenie przez dr A. Tylickiego wykładu habilitacyjnego. Tylko ta część posiedzenia będzie miała charakter otwarty.

Proponowane tematy wykładu habilitacyjnego zgłoszone przez dr. Adama M. Tylickiego
1. Możliwości i perspektywy regulacji wybranych procesów molekularnych.
2. Rola cytoszkieletu w funkcjonowaniu komórek.
3. Przykładowe inhibitory reakcji enzymatycznych i ich zastosowania.

 

5.11.2012 - 11.01.2013 r.

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza na wystawę najlepszych zdjęć z konkursu fotograficznego organizowanego w 2010 r. przez dwutygodnik Las Polski pt. "Las w moim obiektywie". Zdjęcia można oglądać w holu na parterze Instytutu Biologii, w godz. 9.00 - 17.00.  

 

23.10.2012 r.

Dnia 23 października 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym dr Marcin Sielezniew wygłosi wykład pt. "Zmienność ekologiczna i genetyczna u obligatoryjnie myrmekofilnych modraszków z rodzaju Phengaris (Maculinea) (Lepidoptera, Lycaenidae)".

 

20.10.2012 r.

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, mieszczące się w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej 20B, zaprasza wszystkich miłośników przyrody i ciekawych świata na Dzień Otwarty – w najbliższą sobotę, 20 października, w godzinach 10.00 – 15.00.  więcej

 

---

Zajęcia wyrównawcze z fizyki, biologii i matematyki - nabór realizatorów. W związku z realizacją projektu POKL: Kadry dla Zielonej Gospodarki zapraszamy do składania ofert.
Więcej informacji


  

1-30.10.2012 r.
Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy zaprasza na wystawę zdjęć Anety Rafałko i Krzysztofa Czerniawskiego pt. "Przyrodnicze pejzaże USA". Fotografie można oglądać do 30 X w holu na parterze Instytutu Biologii UwB. 

 

 

3.10.2012 r.

3 października o godzinie 12.00 w auli Wydziału Prawa odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013. W związku z tym Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel ogłasza ten dzień Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wykład inauguracyjny pt. "Ku jakiej tożsamości Człowieka i Uniwersytetu w procesie edukacji?” przedstawi prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 

 

 

2.10.2012 r.

2 października  odbędzie się IMMATRYKULACJA Studentów Wydziału Biologiczno - Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Czas i miejsce:  godz. 12.00, aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego, Plac Uniwersytecki 1 w Białymstoku.  Wykład inauguracyjny pt. „DNA - niezastąpione narzędzie biologa” wygłosi dr hab. Anetta Borkowska (pracownik IB UwB). Jest to dzień dziekański (wolny od zajęć dyd.) dla studentów pierwszych lat studiów na kierunku biologia i ochrona środowiska (pierwszy i drugi stopień).

 

 

 

21 i 22.09.2012 r.
21 i 22 września br. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu". Organizatorem jest białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, Instytutu Biologii UwB i Zakładu Biologii Ogólnej UMB. Konferencja odbędzie się na Wydziale  Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Przewidziane są warsztaty terenowe.  plakat 

 

3 i 5.08.2012 r.
3 i 5 sierpnia o godz. 11:15 Radio Białystok nada reportaż zrealizowany przy okazji obrożowania "naszych" łosi (obiekty badań pracowników Zakładu Zoologi Kręgowców IB) nad Biebrzą.
  

---

Materiał filmowy z polsko-niemieckiego spotkania studentów z Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu w Poczdamie, które odbyło się w dniach 29.08-7.09.2011 w Polsce (m.in. w Gugnach, Białymstoku, Białowieży i Turtulu). Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu były mgr Marta Szal i mgr Edyta Jermakowicz, pomysłodawcą filmu był mgr Olgierd Aleksandrowicz. 

 

3.07.2012 r.
 W dniu 3 lipca br. (wtorek), o godz. 12.00, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B), odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Łukasz Ołdakowski (Instytut Biologii UwB) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt.: "Stres oksydacyjny jako koszt reprodukcji u małych ssaków". 

 

21-23.06.2012 r.
III Konferencja Naukowa "Mokradła i Ekosystememy Słodkowodne. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona".
karta zgłoszeniowa
komunikat 1
komunikat 2
PROGRAM
 

 --- 

 Dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wniosek „Kadry dla Zielonej Gospodarki” złożony wspólnie przez Wydział Biologiczno-Chemiczny raz Wydział Fizyki UwB w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” uzyskał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie wynoszące prawie 2 mln złotych uzyskując wysoką lokatę (18 miejsce na 260 złożonych wniosków). W ramach dwóch kierunków zamawianych: Chemia oraz Ochrona Środowiska realizowanych na naszym Wydziale przyszli studenci mają szansę na uzyskanie nawet do 1000 zł stypendiów motywacyjnych, odbycie staży w przedsiębiorstwach, kontakt z przyszłymi pracodawcami oraz pobyt w naukowych jednostkach zagranicznych.

 

---
Reminiscencje po Międzynarodowym Dniu Roślin:

wrażenia

zdjęcie #1

zdjęcie #2

Autorem fotek jest Edyta Łukaszuk.

 

19.06.2012 r.

 Komisja Wyborcza Instytutu Biologii uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2012 (wtorek) o godzinie 13.30 w sali nr 6 Instytutu Biologii odbędzie się zebranie wyborcze Rady Instytutu Biologii w celu wyborów Dyrektora Instytutu Biologii na kadencję 2012-2016.

 

 

14.06.2012 r.
W dniu 14 czerwca br. (czwartek), o godz. 14.00, w sali 6 Instytutu Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B) odbędzie się seminarium naukowe, na którym Mgr Edyta Łukaszuk (Instytut Biologii UwB) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt.: "Reakcje Arabidopsis thaliana na uszkodzenia mechaniczne".


11.06.2012 r.
Prezentacja aparatury służącej do preparatyki materiałów biologicznych do mikroskopów elektronowych. Instytut Chemii UwB, s.7, 11.06. (godz. 10.00). program
 

 

31.05.2012 r.
31.05.2012 r. (godz. 9.15) odbędzie się seminarium Instytutu Biologii i firmy Life Technologies Polska pt. “The next generation qPCR Overview on the ABI QuantStudio 12K Flex Real Time PCR System”. Zgłoszenia należy kierować pod adres Marcin.Maj@lifetech.com do dnia 30.05.2012 z dopiskiem „Białystok”. W załączniku znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące seminarium. 

 

05.2012 r.
Ogłaszam konkurs na finansowanie projektów naukowo-badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich oraz stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB w 2012 roku.
 Ogólna kwota środków przeznaczonych na finansowanie wynosi 41 240 zł. Maksymalna wartość projektu naukowo-badawczego nie może przekroczyć 10 000 zł. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 14.00.
Dyrektor Instytutu Biologii
prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
załączniki

 

28.05.2012 r.
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. i Uniwersytet w Białymstoku mają zaszczyt zapraszają na prezentację cytometru BD Accuri C6. Prezentacja odbędzie się w Instytucie Biologii UwB (ul. Świerkowa 20B ) w dniu 28.05.2012, w godzinach 11:00 - 13:30. 

 szczegóły

 

26-27.05.2012 r.

W dniach 26 i 27 maja Instytut Biologii będzie gościł w swej stacji terenowej w Gugnach Prof. Johna Avise z University of California, Irvine, twórcę filogeografii, czołową postać biologii ewolucyjnej. W stacji w Gugnach odbędą się dwa seminaria Prof. Johna Avise: 26 maja br. (sobota), o godz. 16.00 "Phylogeography and the question of species boundaries" oraz 27 maja br. (niedziela), o godz. 16.00 "Cool creatures I have worked with".
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów.
Istnieje możliwość przenocowania w stacji w Gugnach (zgłoszenia u mgr B. Lewończuka).

  

24.05.2012 r.
Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB, kierownik Zakładu Fizjologii Roślin IB i aktualny prodziekan d/s dydaktycznych naszego Wydziału, jest od 24 maja dziekanem elektem. Gratulacje!

  

22.05.2012 r.
22 maja br. w Instytucie Biologii UwB (godz. 13.30, s.6) odbędzie się seminarium naukowe, na którym prof. William H. Karasov (University of Wisconsin, Madison) wygłosi wykład pt. "Digestive physiology: a view from molecules to ecosystem".

 

18.05.2012 r.

„Fascynujący Świat Roślin” -  pod takim tytułem 18 maja 2012 roku będzie obchodzony międzynarodowy dzień roślin, pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach (www.epsoweb.org). Instytut Biologii, Uniwersytetu w Białymstoku jest również jednym z koordynatorów tego wydarzenia w kraju. 

więcej informacji

 

04/05.2012 r.
W dniach od 29 kwietnia do 8 maja br. Instytut Biologii gościł Prof. Gilberta Drydena, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Prof. Dryden współfinansował budowę stacji terenowej Instytutu Biologii w Gugnach. Profesor spędził dwa dni w stacji terenowej, a następnie gościł w Białymstoku i Białowieży. Celem jego wizyty było podtrzymanie kontaktów z pracownikami Instytutu i swych więzów z Polską.

 

17.04.2012 r.
Dnia 17 kwietnia 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym Piotr Tarnowski (przedstawiciel firmy AB Sciex) wygłosi referat pt. "Czy istnieje uniwersalny spektrometr mas?".

16.04-30.05.2012 r.
Pokonkursowa wystawa zdjęć autorstwa młodzieży szkolnej pt. "Przyroda wokół mnie" (hol Instytutu Biologii).

Organizator konkursu - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Realizator wystawy - Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

zdjęcia z otwarcia (portal Wrota Podlasia)

20.03.2012 r.
Dnia 20 marca 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym mgr Tomasz Klim (Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego UE; Politechnika Białostocka) wygłosi wykład pt. "PROGRAM LUDZIE w 7 Programie Ramowym 2007-2013". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

15.03.2012 r.
Szanowni Państwo,
 W imieniu Dyrekcji Instytutu Biologii UwB serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników na konferencję „Wczoraj i dziś badań naukowych w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku”, która odbędzie się dnia 15.03.2012 r. w Auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, Białystok (program w załączeniu).
Organizatorzy
zdjęcia


1-29.03.2012 r.
Wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych "Przyroda wokół mnie" (pokłosie konkursu zorganizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku). Prace można oglądać w holu Instytutu Biologii. Zaprasza Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy. dalsze informacje

1.02.2012 r.
UWAGA!!! Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, z dn. 4 maja 2011r., w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/12 informuję, że w celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że w środę 1 lutego 2012 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.
(-) dr Adam Tylicki

30.01.2012 r.
30 stycznia 2012 roku o godz. 13.00, w holu Instytutu Biologii, odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Kenia - niebo na Ziemi". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszają autorzy zdjęć, Izabela i Leszek Święciccy, oraz pracownicy organizatora wystawy - Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy.
Zdjęcia z otwarcia wystawy

17.01.2012 r.
Dnia 17 stycznia 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Agata Adamczyk (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN Warszawa, Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnałów) wygłosi wykład pt. "Wspólne korzenie chorób neurodegeneracyjnych".. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

15.03.2012 r.
Szanowni Państwo,
program w załączeniu).
Organizatorzy
zdjęcia


1-29.03.2012 r.
Wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych "dalsze informacje

1.02.2012 r.
UWAGA!!! Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, z dn. 4 maja 2011r., w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/12 informuję, że w celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że w środę 1 lutego 2012 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.
(-) dr Adam Tylicki

30.01.2012 r.
30 stycznia 2012 roku o godz. 13.00, w holu Instytutu Biologii, odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej pt. "
Zdjęcia z otwarcia wystawy

17.01.2012 r.
Dnia 17 stycznia 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Agata Adamczyk (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN Warszawa, Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnałów) wygłosi wykład pt. "

13.01.2012 r.
 

Instytut Biologii Uwb zaprasza w piątek, 13.01.2012 r. (od godz. 15.00) na "Noc biologów", czyli biologię z dreszczykiem i przymrużeniem oka... Więcej informacji: www.nocbiologow.edu.pl.

Zobacz plakat wydarzenia10.01.2012 r.
Dnia 10 stycznia 2012 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym dr Adam Tylicki wygłosi wykład pt. "Tiamina i jej antywitaminowe pochodne w regulacji metabolizmu grzybów jednokomórkowych".

22.12.2011 r.
Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Biologii UwB zawiadamiają, że dnia 22.12.2011 r. w budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Świerkowa 20 B), o godz. 12.00, w sali nr 6, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Sebastiana Rafała Maciaka.
Tytuł rozprawy: "Związek wielkości komórek i genomu z tempem metabolizmu spoczynkowego i masą ciała kręgowców".
Promotor: prof. dr hab. Marek Konarzewski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii).
Recenzenci:
1. Dr hab. Paulina Kramarz (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku);
 2. Dr hab. Jan Taylor (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii).
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w bibliotece Instytutu Biologii UwB, ul. Świerkowa 20B, Białystok.

20.12.2011 r.
Dnia 20 grudnia 2011 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B)odbędzie się seminarium, na którym dr Agnieszka Gniazdowska (Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) wygłosi wykład pt.: "NO i CO? – Pobudka! Rozważania o roli toksycznych gazów w regulacji spoczynku i kiełkowania nasion”.

13.12.2011 r.
Instytut Biologii UwB wraz z OLYMPUS Polska Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na: „ Warsztaty mikroskopii wirtualnej. Mikroskopia wirtualna w dydaktyce”, które odbędą się w s.7 Instytutu Biologii, przy ul. Świerkowej 20B, w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.
plan warsztatów
inne informacje

1.12.2011 r.
1 grudnia br. (godz. 12.00, s. 6 Instytutu Biologii) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr Marta Matusiewicz (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt. "Zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe trzech gatunków z rodzaju Polygonum w wybranych agrocenozachna terenie Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otulinie".

29.11.2011 r.
Dnia 29 listopada 2011 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytutu Biologii (ul. Świerkowa 20 B) odbędzie się seminarium, na którym dr Andrzej Gębczyński wygłosi wykład pt.: "Stałocieplność – konieczność czy ekstrawagancja?".  . .

13.12.2011 r.
Instytut Biologii UwB wraz z OLYMPUS Polska Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na:
plan warsztatów
inne informacje

1.12.2011 r.
1 grudnia br. (godz. 12.00, s. 6 Instytutu Biologii) odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr Marta Matusiewicz (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) zaprezentuje koncepcję swojej rozprawy doktorskiej pt. "Polygonum w wybranych agrocenozachna terenie Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otulinie"

29.11.2011 r.
Dnia 29 listopada 2011 r. (wtorek), o godz. 13.30, w sali nr 6 Instytut

 

 

 
 
        Rekrutacja 2015/2016
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku