zarząd koła
  galeria
  kronika
  archiwum
  publikacje
 

sponsorzy

 
 

 SEKCJE:       » botaniczna     » batrachologiczna     » ornitologiczna     » teriologiczna    » entomologiczna

 
   

[powrót na stronę główną]

       
   

Sekcja Ornitologiczna prowadzi szereg badań.

Najważniejsze z nich dokładnie opisujemy:

 

 

 

Akcja Karmnik

Obrączkowanie ptaków w ramach Akcji Siemianówka

Liczenie ptaków zimujących w dolinach rzek: Biała, Supraśl, Narew

 

         

 

Nasze publikacje

 

Siuchno R., Wasiluk A., Sołowianiuk R. 2013. Trend czy przypadek? – interesujące gatunki ptaków wodno-błotnych zimujących w północno – wschodniej Polsce w latach 2002-2013. [W:] Frycz M., Tanajewski D., Zielińska A. (red.) XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Olsztyn: 165-166.

Zbyryt A., Suchowolec A., Siuchno R. 2013. Skład gatunkowy ptaków rozbijających się o ekrany akustyczne przy ul. Świętego Pio w Białymstoku w latach 2010-2012. [W:] Frycz M., Tanajewski D., Zielińska A. (red.) XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Olsztyn: 182-183.

Wasiluk A., Sołowianiuk R., Siuchno R. 2013. Akcja Siemianówka 2013. Ptaki Polski 2/2013: 38-39.

Janowiak Ł., Polakowski M., Kułakowski T., Świętochowski P., Tumiel T., Broniszewska M. 2013. Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków w okresie pozalęgowym w centralnej części Niziny Północnopodlaskiej w latach 2000-2011. Ornis Polonica 54: 77-95.

Zbyryt A., Suchowolec A., Siuchno R. 2012. Species composition of birds colliding with noise barriers in Białystok (North - Eastern Poland). International Studies on Sparrows 36: 88-94. [PDF]

Duda N., Chętnicki W. 2000. Wybrane aspekty biologii lęgowej czajki [Vanellus vanellus (L.)] w dolinie Biebrzy i Narwi. W: Latowski K. (red.) Studia Biologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań: 129-135

Kurzawa M., Duda N., Chętnicki W., Galicki P. 2000. Zagęszczenie i sukces lęgowy Populacji czajki, rycyka i krwawodzioba na wybranych powierzchniach w dolinie Narwi i Biebrzy. W: Latowski K. (red.) Studia Biologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań: 123-127

Skierczyński M. 2001. Fenologia ptaków drapieżnych Równiny Gryfickiej. W: Wiszniowska T., Borczyk B. (red.) Materiały V Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo TINCA sp. z o. o., Wrocław: 147-153

Mazurek Ł., Polakowski M. 2002. Ptaki zimujące w dorzeczu Narwi na Nizinie Północnopodlaskiej w sezonie 2001/2002. W: Zyśk B., Łaciak T. (red.) Materiały VI Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków: 105-110

Mazurek Ł. 2003. Czy wypas bydła chroni ptasie lęgi przed drapieżnikami? W: Majewski T. (red.) XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn: 71-73

 

 

Mazurek Ł., Chętnicki W., Duda N. 2003. Zastosowanie GPS w badaniach biologii lęgowej ptaków siewkowych. W: V Krajowa Konferencja: Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO. Materiały konferencyjne. Navi sp. z o.o., Poznań. ISBN 83-918909-0-2

Polakowski M., Krasnodębska A., Tumiel T. 2003. Wyniki obrączkowania ptaków w ramach Akcji Siemianówka w woj. podlaskim w 2002 roku. W: Majewski T. (red.) XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn: 83-84

Skierczyński M. 2003. Zwyczaje pokarmowe sowy uszatej Asio otus w krajobrazie rolniczym Równiny Gryfickiej. W: Maciak S., Mazurek Ł., Chętnicki W. (red.) Materiały VII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok: 148-152

 
   

Mazurek Ł. 2004. Wpływ wypasu bydła oraz presji drapieżników na sukces lęgowy ptaków siewkowych. W: Kleinschmidt L., Krupa M., Krupa R. (red.) XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 91-93

Polakowski M., Tumiel T., Wnorowska A., Broniszewska M. 2004. Rzadkie ptaki obrączkowane podczas Akcji Siemianówka w latach 2002-2003. W:Kleinschmidt L., Krupa M., Krupa R. (red.) XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 98-100

 

Polakowski M., Tumiel T., Wnorowska A., Broniszewska M. 2004. Rzadkie ptaki obrączkowane podczasAkcji Siemianówka w latach 2002-2003. W:Kleinschmidt L., Krupa M., Krupa R. (red.) XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 98-100

Polakowski M., Broniszewska M., Krasnodębska A., Tumiel T., Wnorowska A. 2004. Bird migration study- site Siemianówka (E Poland) in 2002-2003. Ring 26, 2: 99-106

 

 

Świętochowski P., Tumiel T., Sidelnik M., Złotkowski T. 2005. Akcja Siemianówka 2005- wyniki obrączkowania ptaków. [W:] Kołoda D., Orczykowski A. (red.) Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Koła naukowe kuźnią talentów". Warszawa: 114
Przydacz J. 2005. Wpływ ilości pokarmu na intensywność i parametry głosu piskląt jaskółki brzegówki (Riparia riparia). Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 65-67.
Świętochowski P., Tumiel T., Sidelnik M. 2006. Sprawozdanie z prac obozu ornitologicznego „Akcja Siemianówka” 2002 – 2005. [W:] Marczak D., Pepłowska – Marczak D., Szymczyk R. (red.) Materiały X Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników. Olsztyn: 69 – 72.
Sidelnik M., Tumiel T., Świętochowski P. 2006. Obóz ornitologiczny „Akcja Siemianówka” Ptaki Polski 3: 18
Złotkowski T. 2007. Przyczyny spadku i liczebności cietrzewia (Tertao tetrix) na terenie Puszczy Knyszyńskiej. [W:] Krupa M., Kleinschmidt L., Krupa R. (red.) XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół naukowych. Olsztyn: 185 - 186.
Świętochowski P., Tumiel T., Sidelnik M., Złotkowski T. 2007. Wyniki Obrączkowania Ptaków w ramach Akcji Siemianówka w latach 2002 – 2006, POSTER. [W:] Krupa M., Kleinschmidt L., Krupa R. (red.) XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: 175 – 176.
Świętochowski P., Tumiel T., Sidelnik M. 2008. Punkt obrączkowania ptaków „Akcja Siemianówka”. Biuletyn informacyjny. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 1: 16.
Tumiel T. Świętochowski P. 2008. Trzecie w Polsce stwierdzenie modraczka Tarsiger cyanurus. Notatki Ornitologiczne.
Tumiel T. 2008. Współwystępowanie dzięcioła trójpalczastego i bobra w Puszczy Knyszyńskiej. [W:] Chętnicki W. (red.) Materiały XI Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok:45-49.
Świętochowski P. 2009. Licencja na obrączkowanie – Akcja Siemianówka. [W:] Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku "Nasz Uniwersytet", 10(17): 38-39.
Świętochowski P. 2009. Nowe przypadki międzygatunkowego pasożytnictwa lęgowego u ptaków wodno-błotnych. [W:] Krupa M., Krupa R. Kleinschmidt L., Pasiecznik M. (red.) XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Olsztyn: 119 - 120.
Świętochowski P., Miruć A., Drobińska M., Piotrowska Ż., Tumiel T. 2009. Rola zbiornika Siemianówka dla migrujących ptaków na podstawie krótkoterminowych wiadomości powrotnych [W:] Krupa M., Krupa R., Kleinschmidt L., Pasiecznik M. (red.) XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: 121 - 122.
Deoniziak K., Korbut Z., Tumiel T., Świętochowski P. 2011. Porównanie zespołów ptaków dwóch lokalizacji obozu obrączkarskiego nad Zalewem Siemianówka. [W:] Krupa M., Kleinschmidt L., Krupa R. (red.) XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: 62-63.
Zahorowska M. 2011. Sprawozdanie z „Akcji karmnik” w sezonie zimowym 2010-2011.[W:] Krupa M., Kleinschmidt L., Krupa R. (red.) XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn: 96-97.
Siuchno R., Zahorowska M. 2012. Porównanie koncentracji zimujących ptaków wodno-błotnych Białegostoku z zespołem terenów otwartych. [W:] Turek M., Zielińska A., Krupa R. (red.) XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Olsztyn: 155-157.
Zahorowska M., Siuchno R. 2012. Monitoring śmiertelności ptaków na skutek kolizji z ekranami akustycznymi. [W:] Turek M., Zielińska A., Krupa R. (red.) XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Olsztyn:174-175.
 

 
 
       
 
 

 do góry